Maps of Netherlands

Maps of Netherlands

$title$

Kaart van het Koningrijk der Nederlanden : aantoonende de wijze waarop en de plaatsen waarheen op 1e Januarij 1857 briefpakketten worden verzonden of briefbestelling wordt verrigt op kosten van 's Rijks schatkist, benevens opgave waar op dat tijdstip E.M. telegraaf kantoren geopend waren

1 : 550000 ontworpen en geteekend door S. Gille Heringa op steen gebragt bij A.J. Bogaerts. Middelburg : J.G. en W. Altorffer
$title$

Kaart van het Koningrijk der Nederlanden : aantoonende de wijze waarop en de plaatsen waarheen op 1e September 1856 briefpakketten worden verzonden of briefbestelling wordt verrigt op kosten van 's Rijks schatkist, benevens opgave waar op dat tijdstip E.M. telegraaf kantoren geopend waren

1 : 550000 ontworpen en geteekend door S. Gille Heringa op steen gebragt bij A.J. Bogaerts. Middelburg : J.G. en W. Altorffer
$title$

25. Nederland : de dijken weggedacht ..., uit: Geologische kaart van Nederland / door W.C.H. Staring ; bew. aan de Topographische Inrichting

1 : 200000 Winand Carel Hugo Staring 1808-1877; Topographische Inrichting, 's-Gravenhage 's-Gravenhage : Belinfante
$title$

De VII Vereenigde Nederlandsche Provinciën

1 : 250000 naar de nieuwste meetingen naauwkeurig geteekend en in 't koper gebragt door Christiaan Sepp en Zoon. Te Amsterdam : by J.C. Sepp
$title$

Belgium Foederatum

1 : 620000 Mollova mapová sbírka Danckerts, Justus Danckerts, Justus
$title$

Belgium Foederatum

1 : 630000 Mollova mapová sbírka Wit, Frederik de Covens, Johannes I
$title$

De VII. Vereenigde Nederlandsche Provincien

$title$

Algemeene kaarte der Nederlandsche Republiek, verdeeld naar derzelver kerkelyk bestuur

door W.A. Bachiene ... J. van Jagen sculps. 1767. Amsterdam : bij D. onder de Linden
$title$

[25]. Nederland : de dijken weggedacht ..., uit: Geologische kaart van Nederland : schaal van 1:200.000 / door W.C.H. Staring ; uitgevoerd door het Topographisch Bureau van Oorlog ; uitgegeven op last van Zijne Majesteit Den Koning

Annotatie: Impressum ontleend aan omslag; Kaart "Nederland de dijken weggedacht" [kaart 25] en kaart 13 (bladwijzer) vermelden het jaar 1869; Kaart 'Limburg en de Hesbaije' (bladnr. 26) vermeldt het jaar 1868; Blad 5/9 ontbreekt Topographische Inrichting, 's-Gravenhage; Topographisch Bureau Haarlem : A.C. Kruseman
$title$

Seven United Provinces.

1 : 950000 Playfair, Principal
$title$

Septem provinciae Belgivm foederatvm

1 : 603000 Nizozemsko Mayer, Tobias Hom[m]anianis Heredibus
$title$

Septem provinciae Belgivm foederatvm

1 : 600000 Belgie Mayer, Tobias Musschenbroek, Petrus van Hom[m]anianis Heredibus
$title$

Septem provinciae seu Belgivm foederatvm

1 : 600000 Belgie Mayer, Tobias Musschenbroek, Petrus van edentibus Homan[n]ianis Heredibus
$title$

Comitatus Hollandiae denuo forma leonis

1 : 570000 Alkmaar (Nizozemnsko) Visscher, Claes Jansz. Nassau-Usingen, Karel van a Nicolao Iohannis Visscher
$title$

De zeeven Neederlanden.

1 : 800000 [François Halma] [Leeuwarden] : [Hendrik Halma]
$title$

Nieuwe kaart der Vereenigde Nederlanden.

1 : 1000000 Te Amsterdam : by Isaak Tirion
$title$

Netherlands.

1 : 1290000 Hughes, William
$title$

Belgium foederatum

1 : 650000 Belgie Marianus, Joseph
$title$

Schetskaart van Nederland : ten gebruike bij luchtbeschermings-oefeningen in het bijzonder voor den Gemeentelijken Waarschuwings- en Alarmeeringsdienst, zoowel als voor de bevolking / ontworpen naar aanwijzingen van: J.H. van Riessen

1 : 400000 Annotatie: Boven en onder de kaart advertenties betreffende bescherming bij calamiteiten; Annotatie geografische gegevens: Legenda J.H. van Riesen De Bilt : Uitg. Comp. "De Branding"
$title$

Carte nouvelle des Provinces Unies des Pais Bas dressée suivant les dernières observations = Nieuwe kaart van de VII Provintien naar de nieuwste waarneemingen.

1 : 580000 Te Amsterdam : bij I. Covens & Zoon
$title$

Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Israëlieten (Nederlandsche en Portugeesche) tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1920 = Tableau graphique de la proportion en pourcents des Israélites (Néerlandais et Portugais) du total de la population de chaque commune des Pays-Bas au 31 décembre 1920

1 : 400000 titelvariant: Tableau graphique de la proportion en pourcents des Israélites (Néerlandais et Portugais) du total de la population de chaque commune des Pays-Bas au 31 décembre 1920; Annotatie: Gecorrigeerde grafiek rechtsonder op blad geplakt: Procentsgewijze verhouding der Nederlandsche en Portugeesche Israëlieten tot de totale bevolking in geheel Nederland bij de onderscheidene volkstellingen [S.l. : Topographische Inrichting]
$title$

Kaart voor de luchtbescherming in Nederland, ten dienste van de bevolking / naar aanwijzing van J.H. van Riesen

1 : 400000 Annotatie: Premie-uitg. van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en Het Vaderland; Annotatie geografische gegevens: Drie maatstroken voor het vaststellen van vliegsnelheden; Kaart geeft o.a. luchtvaartterreinen (te land en te water) en noodlandingsterreinen aan; Verklaring (legenda) J.H. van Riesen [S.l.] : Nieuwe Rotterdamsche Courant ; [etc.]
$title$

Belgium foederatum

1 : 630000 1 Karte : Kupferdruck ; 49 x 55 cm Danckerts, Justus [Danckerts]
$title$

Kompas gemeentekaart van Nederland / bijgewerkt tot 1 november 1941

1 : 400000 titelvariant: Gemeentekaart van Nederland; Annotatie: Rechtsonder registratienummer (uit de Tweede Wereldoorlog): K 1148; Alphabetisch register; Annotatie geografische gegevens: Legenda ['s-Gravenhage : Kompas]
$title$

[Kaart], uit: [Afstandenkaart Nederland]

1 : 3000000 Annotatie: Met reclame: Antivries "Naarden" in Uw radiator beteekent zonder vriesschade 's winters te kunnen blijven rijden; Annotatie geografische gegevens: Geperforeerde kaart met verschuifbare afstandentabel [S.l. : s.n.]
$title$

Charte von der Batavischen Republik

Nizozemsko Kipferling, Karl Joseph Krayenhoff, Cornelis Rudolphus Theodorus im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs
$title$

Charte von der Batavischen Republik

Nizozemsko Kipferling, Karl Joseph Krayenhoff, Cornelis Rudolphus Theodorus im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs
$title$

Des Burgundischen Creisses Nordlicher Theil oder Vereinigte Niederlande

1 : 2200000 Mollova mapová sbírka Weigel, Christoph Weigel, Christoph I. - dědici
$title$

Kaart van Nederland, aanwijzende de oude bewoners en plaatsen, verdeeling in gouwen, waar Germaansche en Romeinsche oudheden gevonden zijn enz. / [G.A. Stratingh] ; lith. Atel. v. J. Jaeger

1 : 520000 titelvariant: Aloude staat en geschiedenis des vaderlands; Annotatie geografische gegevens: Schaalstokken; Legenda Gozewinus Acker Stratingh 1804-1876; Carl Friedrich Julius Jaeger 1815- Groningen : bij R.J. Schierbeek / (Groningen : Atel. v. J. Jaeger)
$title$

Carte de la Hollande comprenant le Limbourg Hollandais et le Gd. Duché de Luxembourg.

1 : 450000 [Bruxelles] : Etablissement Géographique, fondé par Ph. Vandermaelen
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile