Maps of North Holland

Maps of North Holland

$title$

Kaart van de Zuider-Zee, behelzende voornamelijk het vaarwater van Amsterdam, na Texel en 't Vlie, benevens de havens van het Nieuwe Diep bij de Helder ...

1 : 130000 Te Amsterdam : by G. Hulst van Keulen
$title$

Kaart van de Zuiderzee met derzelver boorden langs de provinciën Vriesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noordholland

1 : 150000 opgemaakt uit de beste voorhanden zijnde kaarten door D.J. Thomkins, oud Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat gegraveerd door Dl. Veelwaard. Moordrecht : D.J. Thomkins
$title$

Paskaarte van de Zuyder Zee met alle des zelfs inkomende gaaten, soo als die op't zeekerts konnen bezeyld worden: naa haare correkte course, opdoeningen, droogten en diepten

1 : 200000 Tot Amsterdam : by Joannis van Keulen
$title$

Ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee over Wieringen met gedeeltelijke indijking binnen die afsluiting

1 : 200000 titelvariant: De Zuiderzee; Annotatie: Bijlage bij: De Zuiderzee : hare afsluiting en drooglegging ... - Leiden : Brill, 1892; Met 12 bijkaartjes waarop de volgorde der droogmaking wordt aangegeven [Amsterdam : Zuiderzee-Vereeniging]
$title$

Paskaarte van de Zuyder-Zee met alle des Zelfs inkomende Gaaten ]

1 : 220000 Mollova mapová sbírka Keulen, Johannes van Keulen, Johannes van II
$title$

Carte du Zuiderzee et des grands canaux de navigation, qui communiquent avec Amsterdam, l'an 1827.

1 : 300000 [Bruxelles] : [s.n.]
$title$

Pars I. Frisiae Liberae quae Westfresia Post eluviones seculi XIII.

1 : 370000 Mollova mapová sbírka Alting, Menso Broen, Gerrit de
$title$

Noord-Holland, uit: Sterfte-atlas van Nederland over 1860-1874 / [uitgave van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst]

titelvariant: Sterfte-atlas van Nederland; Annotatie: Alleen kaartbijlage aanwezig Pieter Harmen Witkamp 1816-1892; Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst Amsterdam : van Rossen
$title$

Contado d'Ollanda, parte settentrionale

1 : 200000 [Vincenzo Coronelli] [Venezia] : [Vincenzo Coronelli]
$title$

Kaart van de Zuiderzee

1 : 100000 zamengest. uit de Hydrographische kaarten ... door A. van Rhijn geassisteerd door A.R. Blommendal ; Van Baarsel & Tuyn sculps. 's-Gravenhage : Directie der Marine
$title$

Meetingen en peylingen van een bazis tot het formeeren van een kaart van de Zuyder Zee

1 : 72000 gemeeten ... door A.A. Buijskes, Lieut. ter Zee, 1797 J.C. Delprat del. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Nieuwe kaart van Noord Holland : verdeeld in de districten van het Noorden van Kennemerland, van den Zuider-Zeegolf, van de Zuider-Zee, van de bedykte Meeren, van de Noord-Zee, van den Westzaan, en van den Oostzaan en Waterland : volgens het Rapport van de Commissie tot de telling en verdeeling van het Volk van Holland, en onder het onmiddelyk oog en opzigt dier Commissie vervaardigd

1 : 180000 zeer nauwkeurig geteekend, en in 't licht gegeeven, door Johannes Cóvens en Zoon te Amsterdam C. Cóvens delin. ; C. van Baarsel, sculp. Amsterdam : Johannes Covens en Zoon
$title$

Nieuwe kaart van Noord Holland, verdeeld in de hoogheemraadschappen, van Kennemerland, West-Friesland en Waterland, benevens de drooggemaakte meeren, als Purmer, Wormer, Beemster, Schermer enz. bevattende meede de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling

1 : 175000 C. Cóvens, delin. C. van Baarsel, sculp. 1792. Te Amsterdam : zeer nauwkeurig geteekend, en in 't licht gegeeven door, Johannes Covens en Zoon
$title$

Ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee over Wieringen met gedeeltelijke indijking binnen die afsluiting

1 : 200000 titelvariant: Proviciale Overijsselsche en Zwolsche Courant; Annotatie: Gratis voor de geabonneerden der Proviciale Overijsselsche en Zwolsche Courant; Annotatie geografische gegevens: Legenda [S.l. : s.n.]
$title$

Pars I Frisiae Liberae quae Westfresia post eluviones seculi XIII

1 : 370000 auctore Menso Alting Ger. de Broen fecit. [Amstelaedami] : [apud Henricum Wetstenium]
$title$

No. VI, uit: Choro-topographische kaart der Noordelijke Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden / uitgevoerd aan het Topographisch Bureau van dezen Staat, volgens het ontwerp, de geodesische en astronomische waarnemingen van Baron Kraijenhoff

1 : 115200 Annotatie: Gestempeld r.o. in rood: AVO (=Archief van Oorlog); Lit.: J.A. van der Linden, Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden. Bussum 1973. p. 9-16 & E. ten Brink, De grote kaart van Krayenhoff, speciaal p. 38-39; Op de bladwijzer staat de Hoofddriehoeksmeting aangegeven met de Alphabetische tafel der breedte en lengte van de standplaatsen; Annotatie geografische gegevens: Schaalstok van 27,77 Mylen (Kilomètres) of 7380 Rh. Roeden of 5 Uren (=23,7 cm), op schaal: 800 Rl. Roeden op den Rh. Duim of van 1,152 Myl (Kilomètre) op den Duim (Centimètre); Legenda r.o. op blad VII Topographisch Bureau, Den Haag; Archief van Oorlog, Den Haag ['s-Gravenhage : Topographisch Bureau, Archief van Oorlog]
$title$

Kaartje van Noord Holland en 't grootste gedeelte van de Zuider Zee getekent naar de peil kaart der pilotagie

1 : 450000 [A. van Krefelt, engraver] [Amsterdam] : [Firma Elwe & Langeveld]
$title$

Alkmaar 42, uit: [W. Liebenow's Special-Karte von Mittel-Europa]

1 : 300000 titelvariant: W. Liebenow's Mittel-Europa; Annotatie: Titel boven de bladen: W. Liebenow's Mittel-Europa Johannes Wilhelm Liebenow 1822-1897 Hannover : Hermann Oppermann
$title$

Alkmaar 42, uit: Special-Karte von Mittel-Europa / nach amtlichen Quellen bearbeitet von W. Liebenow

1 : 300000 titelvariant: W. Liebenow's Mittel-Europa; Annotatie: Titel boven de bladen: W. Liebenow's Mittel-Europa Johannes Wilhelm Liebenow 1822-1897 Frankfurt a. M. : Ludwig Ravenstein
$title$

No. V, uit: Choro-topographische kaart der Noordelijke Provincien van het Koningrijk der Nederlanden / uitgevoerd aan het Topographisch Bureau van dezen staat ; volgens het ontwerp, de geodetische en astronomische waarnemingen van den Luitenant Generaal Baron Krayenhoff

1 : 115200 titelvariant: Generale kaart van het Koningrijk Holland; Chorographische kaart van Holland vereenigd met het Fransche Rijk; Carte chorographique des Departemens de la Hollande; Annotatie: Voor aanwezige bladen zie overzichtsblad; Blad Noord-Brabant ontbreekt Krayenhoff, C. R. T.; Ministerie van Oorlog. Topographisch Bureau ['s-Gravenhage : Archief van Oorlog]
$title$

Le Comté de Hollande

1 : 240000 Mollova mapová sbírka Sanson, Guillaume Jaillot, Alexis Hubert
$title$

Noord-Holland, uit: [Provinciale fietskaart ...]

Annotatie: Boven en onder het kaartbeeld verkeersborden voor wielrijders; Provincienaam op voorkant geflankeerd door provinciewapen en wapen van de provinciehoofdstad, waaronder een stadsbeeld met fietser in klederdracht; Kaart van Overijssel ontbreekt Deventer : Burgers E.N.R
$title$

(No. V), uit: Choro-topographische kaart der Noordelijke Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden / uitgevoerd aan het Topographisch Bureau van dezen Staat, volgens het ontwerp, de geodesische en astronomische waarnemingen van Baron Kraijenhoff

1 : 115200 Annotatie: Gestempeld r.o. in rood: AVO (=Archief van Oorlog); Lit.: J.A. van der Linden, Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden. Bussum 1973. p. 9-16 & E. ten Brink, De grote kaart van Krayenhoff, speciaal p. 38-39; Op de bladwijzer staat de Hoofddriehoeksmeting aangegeven met de Alphabetische tafel der breedte en lengte van de standplaatsen; Annotatie geografische gegevens: Schaalstok van 27,77 Mylen (Kilomètres) of 7380 Rh. Roeden of 5 Uren (=23,7 cm), op schaal: 800 Rl. Roeden op den Rh. Duim of van 1,152 Myl (Kilomètre) op den Duim (Centimètre); Legenda r.o. op blad VII Topographisch Bureau, Den Haag; Archief van Oorlog, Den Haag ['s-Gravenhage : Topographisch Bureau, Archief van Oorlog]
$title$

No. IV, uit: Choro-topographische kaart der Noordelijke Provincien van het Koningrijk der Nederlanden / uitgevoerd aan het Topographisch Bureau van dezen staat ; volgens het ontwerp, de geodetische en astronomische waarnemingen van den Luitenant Generaal Baron Krayenhoff

1 : 115200 titelvariant: Generale kaart van het Koningrijk Holland; Chorographische kaart van Holland vereenigd met het Fransche Rijk; Carte chorographique des Departemens de la Hollande; Annotatie: Voor aanwezige bladen zie overzichtsblad; Blad Noord-Brabant ontbreekt Krayenhoff, C. R. T.; Ministerie van Oorlog. Topographisch Bureau ['s-Gravenhage : Archief van Oorlog]
$title$

Contado D'Ollanda

1 : 230000 Mollova mapová sbírka Coronelli, Vincenzo Maria Padoani, Domenico
$title$

Contado D'Ollanda

1 : 230000 Mollova mapová sbírka Coronelli, Vincenzo Maria Padoani, Domenico
$title$

Contado D'Ollanda

1 : 230000 Mollova mapová sbírka Coronelli, Vincenzo Maria Padoani, Domenico
$title$

Contado D'Ollanda

1 : 230000 Mollova mapová sbírka Coronelli, Vincenzo Maria Padoani, Domenico
$title$

Hollandiae Septentrionalis & Frisiae Occidentalis Accuratissima Delineatio

1 : 160000 Mollova mapová sbírka Ottens, Joachim Ottens, Joachim
$title$

Provincie Noordholland waterstaatkundig

1 : 100000 Annotatie geografische gegevens: Legenda Alphen a/d Rijn : Samsom / (Haarlem : Joh. Enschedé en Zonen)
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile