Maps of Eemsmond

Maps of Eemsmond

$title$

Hydrographische kaart der monden van de Eems met de Uithuizer en Groninger Wadden tot Hornhuizen

1 : 50000 trigonometrisch opgenomen en in plan gebragt op last van het Departement van Marine door S.J. Keuchenius, 1833 gegrav. door J.C. Zurcher ; herz. door A. van Rhijn, 1850 ; corr. d. v. Baarsel & Tuyn, 1853. ['s-Gravenhage] : Departement van Marine
$title$

139. Borkum. (Germany)

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

Composite: 139. Borkum. (Germany)

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

Meßtischblatt Juist (West)

1 : 250000 Juist (West). - Aufn. 1891, hrsg. 1892. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1892. - 1 Kt.
$title$

Meßtischblatt 914/1010, 1011 : Borkum, 1936

1 : 250000 Borkum. - Hrsg. 1935. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1936. - 1 Kt.
$title$

Meßtischblatt 914/1010, 1011 : Insel Borkum, 1892

1 : 250000 Insel Borkum. - Aufn. 1891. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1892. - 1 Kt.
$title$

DELFSIIL.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Plan van Delfzyl

1 : 2000
$title$

't Fort van GRIET-ZYL in Oost-Vrieslant : [fortification plan].

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Meßtischblatt 2408 : Westermarsch, 1942

1 : 250000 Westermarsch. - Bericht. 1939, Ausg. 1942. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1942. - 1 Kt.
$title$

Meßtischblatt Juist (Ost)

1 : 250000 Juist (Ost). - Aufn. 1891, hrsg. 1892. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1892. - 1 Kt.
$title$

Groninga dominium

1 : 175000 auctore Bartholdo Wicheringe sculpserunt Everardus Sim. Hamers-veldt et Sal. Rogeri. Amstelodami : excudebat Joannes Janssonius
$title$

GRONINGA | DOMINIVM

Auctore | Bartholdo Wicheringe [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

GRONINGA | DOMINIVM

Auctore | Bartholdo Wicheringe [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Geographische beschrivinge vande Pr: Stadt Gr. en Oml. : vervattende in sich alle heerlyckheden, fortressen, dorpen, adelycke ende considerabele huysen : met de wapens van de voornaemste ende gequalificeerste adeldom der opgemelte provincie

1 : 90000 naet leven afgeteeckent door de gebroederen W. en F. Conders van Helpen Cornelius Appeus sculpsit. [S.l.] : [s.n.]
$title$

$title$

Tabula Frisiae, Groninghae et Territory, Embdensis

1 : 460000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Goos, Abraham Visscher, Nicolaus I.
$title$

Dominii Groningae nec non maximae partis Drentiae Novissima Delineatio

1 : 180000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Hooghe, Romeyn de Visscher, Nicolaus
$title$

Groninga dominivm

1 : 173000 Groningen (Nizozemsko) Wicheringe, Barthold Janssonius, Johannes Ioannes Ianßonius
$title$

Groningen en Ommelanden.

1 : 230000 [François Halma] [Leeuwarden] : [Halma]
$title$

Groningue, divisé en arrondissemens et cantons de justice de paix

1 : 200000 dressé et gravé par C. van Baarsel et fils. À La Haye : chez F.J. Weygand
$title$

Een gedeelte van de Vrise Eijlanden vertoonende t Gat van Embden en den Dollart als ook t eijlandt Borkom, Juijst, Buijsen en Norderneij

Germany Gerard van Keulen
$title$

Kaart der provincie Groningen

1 : 230000 gegrav. door Hs. en Dl. Veelwaard junior. Amsterdam : Mortier, Covens en zoon
$title$

$title$

172. Emden. (Germany)

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

Composite: 172. Emden. (Germany)

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

Composite: 140. Norden. (Germany)

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

140. Norden. (Germany)

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

Nieuwe kaart van het inkoomen van de Ooster en Wester Eemze en het Hommegat, benevens het vaarwater na Embden en Delfzijl

1 : 100000 opgesteld door Jan Luities Ruil, Thomas Douwes van Kammenga en Jacob Pieter de Vries te Emden, Ao 1797. Te Amsterdam : by G. Hulst van Keulen
$title$

Nova totius provinciae Groningo-Omlandiae in Belgio tabula

1 : 200000 Groningen (Nizozemsko) edentibus Homannianis Heredibus
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile