Maps of Molenwaard

Maps of Molenwaard

$title$

Nieuwe kaarte vertoonende den geheelen Alblasserwaardt met de Vyf Heeren Landen samen groot 33110 mergen

1 : 95000 door Abel de Vries, landmeter te Dordrecht waar in de inundatien sedert het jaar 1500 tot 1726, mitsgaders de toegedamde killen, en andere nieuwe werken, omtrent en by de rivier de Merwede in den jaere 1738 gemaakt, naaukeurig worden aangewezen ; in t' koper gebracht door Jacobus Keyser. [Dordrecht] : Joannes van Braam excudit
$title$

Nieuwe kaarte vertoonende den geheelen Alblasserwaardt met de Vyf Heeren Landen samen groot 33110 mergen

$title$

Kaart van den Alblasserwaard en de Vijf Heeren Landen, groot 31070 bunden

1 : 30000 opnieuw bew. en verb. door ... A. Hansum en D.J. Glimmerveen in den jare 1840. [S.l.] : H.J. Backer
$title$

Tweede plaat der overstroomingen vande Provincien Gelderland en Holland in den jaare 1740 en 1741 : inzonderheyd van de Alblasserwaard, het Land van Gorcum en het Land van Vianen, waar inde omgeleegene landen, revieren, killen, steeden, dorpen, doorbraaken, hulpgaten en aanmerkelykste voorvallen, met de uytterste naauwkeurigheyd, naar het leeven zyn afgebeeld

[Jan Smit delinavit et fecit] Te Amsterdam : by A. van Huyssteen en S. van Esveldt
$title$

Nieuwe kaart van het Zuid Oostelykste deel van Holland, behelzende de landen van Heusden, Altena, de Alblasserwaard, Krimpenerwaard, de Vyf Heeren Landen, enz. enz.

1 : 150000 te Amsterdam : by Isaak Tirion
$title$

Den Alblasser Waard en Vyf Heeren Landen, te samen groot 33110 mergen / nieulycx uytgegeven door Abel de Vries ; B. Stoopendal scul.

1 : 34000 titelvariant: Nieuwe caerte vertoonende den geheelen Alblasserwaert; Annotatie: Titel in cartouche rechtsonder: Nieuwe caerte vertoonende den geheelen Alblasserwaert; "Met een nette aanwijzing der dijkbreuken en hulpgaten van 't jaar 1740. en 1741. Uijtgegeeven door Matth. de Vries" ...; In: Atlas des digues de Hollande, bl. 64; Annotatie geografische gegevens: Met schaalstok Abel de Vries 1652-1732; Bastiaen Stoopendael 1637-1707 Tot Dordrecht : by Ab. Blussé
$title$

Den Alblasser Waard en Vyf Heeren Landen, te samen groot 33110 mergen

$title$

Carte particuliere des environs de Dordrecht, Gorcum et Heusden

1 : 163000 Dordrecht (Nizozemsko) Covens & Mortier
$title$

Rivier en kanaal kaart van de Linge en de Zederik, met dezelver verlenging, ter uitwatering aan Steenenhoek, behoorende tot de beschouwing van de uitstroming der Opper Rijn, Waal en Maas wateren tot in zee en het daartoe dienend ontwerp om een Nieuwe Merwede van Hardinxveld tot in het Hollandsch Diep te vormen, ter bedijking van de oude verlamde Merwede, en die van den geheelen Biesbosch

1 : 52800 door J. Blanken Jansz. 1818 Dl. Veelwaard sculp 1819. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Rivier en kanaal kaart van de Linge en de Zederik, met dezelver verlenging, ter uitwatering aan Steenenhoek, behoorende tot de beschouwing van de uitstroming der Opper Rijn, Waal en Maas wateren tot in zee en het daartoe dienend ontwerp om een Nieuwe Merw

$title$

Kaart van de rivier de Lek met zyn uiterwaarden, noorder en zuider dyken van de Merwede beneden Krimpen, tot het Schoor van Hagestein boven Vianen

$title$

Caerte vertoonende de landen etc. van den Overwaert gelegen binnen den ringdyk van den Alblasserwaert

$title$

Kaartje van de Groote Koninklijke Weg no. 9, van Gorinchem tot Vianen aan de Lek / Veelwaard Jz. sculp.

1 : 120000 Veelwaard, D. [S.l. : s.n.]
$title$

Caarte ofte afteeckening van de rivier de Merwede van Gorichem af benedenwaarts etc.

$title$

Caarte ofte afteeckening van de rivier de Merwede van Gorichem af benedenwaarts etc.

1 : 50000 [Nicolaas Cruquius] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Blad VI, uit: Kaart van de provincie Zuid-Holland / opgemaakt op last van de Provinciale Staten

1 : 50000 ['s-Gravenhage : Provinciale Staten]
$title$

11de blad, uit: Topographische kaart van de provincie Gelderland / vervaardigd door W. Kuyk Jzn. ; op steen gegrav. door A. Bayly en J.M. Huart ; gelithogr. door J.M. Huart

1 : 50000 titelvariant: Kaart der provincie Gelderland; Annotatie: Omslagtitel: Kaart der provincie Gelderland; Vervaardigd in opdracht van de Staten van Gelderland; Met register van trigonometrische punten (bl. 4) en bladwijzer (bl. 5) W. Kuyk Jzn fl. 1843; Bayly, A.; Huart, J. M. [S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van de Graafschappen Buuren en Culenburg, neffens de aangrensende Oude Abdy van Marienwaard het Ampt van Beest en Renoy met de Baronnie van Ackoy, alle boven den Diefdyk gelegen en meetkundig opgenomen. Waar by, tot meerder nut, gevoegt zyn de Vyf H

$title$

Het Hooge Heemraadschap van de Crimpenre Waard

$title$

Het hooge heemraadschap van de Crimpenre Waard

$title$

Kaart van het rivier vak de Merwede, van de Krabbe tot aan het Fort Loevestein, benevens de killen, welke op het Bergsche Veld en Hollandsch Diep uitwateren

1 : 50000 gemeten en in kaart gebragt in den jare 1818 door ... J. Wapperom Fz. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Nieuwe kaart van de Vyf Heeren Landen gelegen tusschen den Dief en Zouwen Dyk

$title$

Nieuwe kaart van de Vyf Heeren Landen gelegen tusschen den Dief en Zouwen Dyk

1 : 18000 in 't licht gebragt en uitgegeven door Reinier en Josua Ottens, kaart verkoopers te Amsterdam 1741 J. van Jagen sculpsit 1741. Amsterdam : Reinier en Josua Ottens
$title$

[Manuscript map of a part of the Alblasserwaard]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van de Nederwaard, groot in dijklasten 11764 mergen 450 roeden

1 : 37000 titelvariant: Atlas des digues de Hollande; Annotatie: In: Atlas des digues de Hollande, bl. 66 [S.l. : s.n.]
$title$

[Manuscript map of a part of the Alblasserwaard]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van de rivier de Lek benedendams met desselfs dyken, uiterwaarden en kribben &c.

$title$

Kaart van de rivier de Lek benedendams met desselfs dyken, uiterwaarden, en kribben etc.

1 : 15700 volgens eigene metingen, in loco, getekend door G.F. Baron van Derfelden van Hinderstein ... 1823. [S.l.] : [s.n.]
$title$

[Map of the river Merwede between Woudrichem and Hardinxveld]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaarte van de Lek, met de dijken, uiterweerden, zanden, hoofden, ezv : strekkende van boven de vaart tot beneden: Schoonhoven ...

1 : 7500 gecopieert na zekere kaarte van Johan Hersant ... [door] D. Hooft ... Utrecht : [s.n.]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile