Maps of Middelharnis

Maps of Middelharnis

$title$

Kaart van een gedeelte der rivier het Haringvliet, van boven den Stadsen Hoek tot Hellevoetsluis, met eenige dwarspeilingen, gedaan by laag water in maart des jaars 1781

1 : 23000 D. K[linkenberg] del. L. Schenk, Jansz., sculps. 1781. ['s-Gravenhage] : [s.n.]
$title$

Kaart van een gedeelte der rivier het Haringvliet, van boven den Stadsen Hoek tot Hellevoetsluis, met eenige dwarspeilingen, gedaan by laag water in maart des jaars 1781

$title$

[Map of the northern part of Overflakkee]

1 : 23000 D.K. [=Dirk Klinkenberg] del. [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Schets van een gedeelte van het Haringvliet van Stad tot aan Hellevoetsluis

1 : 22000 opgenomen ... door A.A. Buijskes, Capteijn ter Zee. [S.l.] : [s.n.]
$title$

[Map of the northern part of Overflakkee]

1 : 23000 D.K. [=Dirk Klinkenberg] del. [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

[Map of the northern part of Overflakkee]

1 : 23000 D.K. [= Dirk Klinkenberg] del. [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Polder Oost- en Westplaat-Flakkee, gemeente Middelharnis.

$title$

Westplaat-Flakkee, gemeente Sommelsdijk en Middelharnis.

$title$

Kaart van het Haringvliet en rheede voor Hellevoetsluis, met projecten boven en beneden de Hoornsche Hoofden

$title$

Kaart van het Haringvliet en rheede voor Hellevoetsluis, met projecten boven en beneden de Hoornsche Hoofden

1 : 15000 op laag water gemeeten, gepeilt, en afgetekend, volgens last van den heer inspecteur generaal C. Brunings door my ondergeschreeven ordinairis landmeeter by het werk der rivieren, J. Engelman. 's Haage 26 October 1792 ; gegraveerd en geletterd door Dl. Veelwaard, 1793. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Oude polders lozende op de haven van Middelharnis, gemeente Middelharnis, Sommelsdijk en Nieuwe-Tonge.

$title$

Polder het Oudeland van Middelharnis, gemeente Middelharnis en Sommelsdijk.

$title$

Sommelsdijkse polder, gemeente Sommelsdijk.

$title$

Leenheerenpolder, gemeente Goudswaard.

$title$

Bekade Gorzenpolder (ten oosten van de haven), gemeente Middelharnis.

$title$

Polder Oost-Kraaijer, gemeente Middelharnis en Dirksland.

$title$

Polder de Oude Stad en de Lieve-Vrouwepolder, gemeente Stad aan 't Haringvliet en Middelharnis.

$title$

Oude Korendijk, Oude Nieuwland en Oost- en Molenpolder, gemeente Goudswaard.

$title$

Polder Oud-Kraaijer en Nieuwland, gemeente Melissant en Sommelsdijk.

$title$

Kaart, dienende tot een nette aanwyzinge van het noordoostelykste gedeelte der jurisdictie van Sommelsdyk, buiten dyks, gelegen op het eiland Over Flacqué, zo als de limietscheidingen aldaar in het jaar 1759. ten genoegen van de heeren gecommitteerden der provincien van Holland en Zeeland ... in dato 11. april 1759. zyn gespecificeert en uitgedrukt

1 : 10000 alles gemeeten ... door ons ondergeschreevene gezwooren landtmeeters, het welk wy attesteeren deezen 30 april 1759. (was ondertekend) D. Klinkenberg J. Sandifort ... [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Polder Oud-Kraaijer, gemeente Dirksland.

$title$

Van Pallandtpolder, gemeente Middelharnis.

$title$

Stadse polder, gemeente Middelharnis.

$title$

Polder Kraaijestein, gemeente Sommelsdijk en Middelharnis.

$title$

Polders het Oudeland van Sommelsdijk, Everdina, Christoffel en Oude-Oostmoer, gemeente Sommelsdijk en Middelharnis.

$title$

Menheerse polder, gemeente Middelharnis, Sommelsdijk en Nieuwe-Tonge.

$title$

Polder Drenkwaard, gemeente Zuidland, Oudenhoorn en Abbendroek.

$title$

Polder de Nieuwe Stad, gemeente Stad aan 't Haringvliet en Middelharnis.

$title$

Caarte vande Ambachts Heerlykheyt vanden Ouden Hoorn

1 : 6000 I. Luiken fecit cum aqua forti A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Polder Nieuw-Schuddebeurs, gemeente Geervliet.

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile