Maps of Zaltbommel

Maps of Zaltbommel

$title$

Kaart van de landen van Heusden en Althena, met derzelver aangrenzende polders, buiten-landen en aanpaalende rivieren: behoorende by het generaale plan tot het aftappen der inundatiewateren van de voornoemde landen door den inspecteur generaal van 's land

$title$

Afbeeldinge van de schrikkelyke overstrominge, en daar op gevolgden door-braak van den Maasdyk, by het dorp Hedel, geleegen in den Bommelrewaard, op Maandag den 14. February 1757 des avonds omtrent 10 uuren [...]

1 : 100000 J. Winter delin. Te Zalt-Bommel : by Johannes Willem Kanneman
$title$

Kaart dienende tot het project van den heer M. van Barneveld ... wegens het maken van een overlaat tusschen Baardwyk en Drunen, tot aflatinge van het overvloedig afkomende boven-water, en voorkominge van inundatien, breeder in de Memorie hier toe relatieff vervat : zynde in deeze kaart (vermids de kortheid van tyd) maar gesteld de voornaamste dyken, wegen, rivieren en sluizen &c. van boven Creveceur, tot aan het Bergse Veld, of den Biesbos, met aanwyzinge van de kerken en molens der dorpen : zynde het voorsz. terrein uitvoeriger en netter geteekend, in de kaart voor Haar Ed. Mogende, volgens resol. in dato den 16 feb. 1751 door den landmeeter Pr. Ad.se Ketelaar geformeerd

1 : 24000 ten oirkonde deze door ons onderteekend in de maand october 1754. B.J. d. Roy, P.A. Ketelaar, G. Beket. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart dienende tot het project van den heer M. van Barneveld ... wegens het maken van een overlaat tusschen Baardwyk en Drunen, tot aflatinge van het overvloedig afkomende boven-water, en voorkominge van inundatien, breeder in de Memorie hier toe relatief

$title$

[Map of the river Merwede between Woudrichem and Hardinxveld]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

[Map of the waterstate improvements at the Merwede between Gorinchem and Werkendam]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van een gedeelte der rivier de Merwede van des-zelfs begin (als de samenkomst van Waal en Maas) tot beneden Hardinksveld met de Oude Wiel en Killen

$title$

De Rivier de Merwede, van ontrent de Steenen-hoek, Oostwaards-op tot verby het dorp van Sleeuwyk: met den Ouden-Wiel, en de Killen, die uit deselve na den Bies-Bos afloopen etc.

$title$

[Map of the creeks east of the Biesbosch]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

OBSIDIO | St. GEERTRVYDENBERGÆ | Confecta ab Illustr. Principe | MAVRITIO NASSOVIO, etc. | Armis ORDD. BELGICÆ FOEDERATÆ; | Anno MDXCV

Bapt. Boazio descripsit Geometrica. [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

[Map of the river Merwede near Hardinxveld]

1 : 12000 [Melchior Bolstra] [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

[Map of the river Merwede between Hardinxveld and Sleeuwijk]

1 : 10000 [Melchior Bolstra] [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

[Kaart van de Merwede van Hardinxveld tot Sleeuwijk]: [Melchior Bolstra]

$title$

[Kaart van de Merwede en een gedeelte van de Maas van Gorinchem tot voorbij Loevestein]

$title$

[Map of the river Merwede and Meuse between Gorinchem and Loevestein]

1 : 10000 [Melchior Bolstra] [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Plan van een gedeelte der rivier de Whaal, de Maas, en Merwede, omtrent het Fort Loevestein, Woudrichem, Dalem, en Gorinchem. Zoo als de zelve bij hermeetinge en peilingen (zoo veel de rivier belangt) zig bevond in de maand Juny 1777 ...

$title$

Kaart van de riviere de Merwede by en omtrent Hardinxveld met eenige geprojecteerde waterwerken AB. CD. en EF. tot verbetering van dat riviervak ...

1 : 4600 actum Goedereede den 23 November 1774, Cs. Goekoop, geadm. landmeeter gravé par J. Turpin. [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Kaart van de riviere de Merwede by en omtrent Hardinxveld met eenige geprojecteerde waterwerken AB. CD. en EF. tot verbetering van dat riviervak ...

$title$

De Gorinchemse Avelingen, gemeente Gorinchem.

$title$

[Map of the Merwede near Hardinxveld]

C. Sepp sculps. [S.l.] : [s.n.]
$title$

St. GEERTRVYDENBERG : [fortification plan].

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Afbeelding der Schans Crèvecoeur

1 : 8000
$title$

[Het fort Crèvecoeur]

1 : 2700
$title$

Heusden.

1 : 2500 Amstelodami : apud Joannem Cóvens et Cornelium Mortier
$title$

HEVSDEN.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Plan de la ville de Geertruydenberg = Plan van de stadt Geertruydenberg.

Te Amsterdam : by Cóvens & Mortier
$title$

S. GEERTRUYDEN | BERG.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Afbeelding der Schans Crèvecoeur.

1 : 8000 [Amsterdam] : [Tirion]
$title$

De stad Gorinchem

1 : 8000 verbeterd door J.M. Martini. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Gorchum.

1 : 3000 Amstelodami : I. Cóvens et C. Mortier excudit
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile