Maps of Westvoorne

Maps of Westvoorne

$title$

Het eylandt West-Voorn of Goedereede met de dieptens en de droogtens ronds-omme, tot aan den Hoek van Hollandt, etc.

$title$

Het eylandt West-Voorn of Goedereede met de dieptens en de droogtens ronds-omme, tot aan den Hoek van Hollandt, etc.

1 : 55000 volgens order van ... de Heeren Staaten van Holland & West-Vrieslandt, gemeeten, gepeylt en op voetmaat in kaart gebragt bezuyden het eylandt in Maart 1729, en daar benoorden in de maanden July 1731 en 1732 door ... Nicol. Cruquius ; en vervolgens in 't koper door David Coster ; en gelettert door Claas Kondet, anno 1733. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van de Rheede van Hellevoetsluis, beneffens de zeegaaten Goeree en Quax-diep

1 : 28000 opgenomen ... door den Lieutenant G.J. van Rijsoort, beneffens de stuurlieden N. Feteris en J.R. Pluss ... [S.l.] : [s.n.]
$title$

Generale caarte vanden lande van Voorne aande oost zyde van Flacquee.

1 : 23000 A. Steyaart invenit I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti [S.l.] : [s.n.]
$title$

Nieuwe kaart van 't begin der Maas tot voorbij den Briel en Maassluis tot Vlaardinge de diepte in Rijnlandsche voeten gemeen laag water

$title$

De mont van de Maes : met een op rechte af-beeldinge van alle de actien die bij het Postjacht, de loots boots en andere schepen in het uijt en in seilen oock van het posthuijs en postillions werden gedaen

1 : 14000 int licht gebracht door Jacob Quacq, postmeester der stadt Rotterdam. [S.l.] : [S.n.]
$title$

Polder Goeree, gemeente Ouddorp, Goedereede en Stellendam.

$title$

Generale caarte ende afbeeldinge vanden eylande van West Voorn

1 : 20000 I. Luiken fecit cum aqua forti A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Generale Dijkagie van Stellendam (polders genaamd de Adriana, Eendragt, Hals en Scharrezee), gemeente Stellendam.

$title$

Kaart en aftekening van een gedeelte van het GoederÃaesche Zee-Gat, als mede een gedeelte van de rivier Flacquee, met aanwyzing van de dieptens in Rhynlandsche voeten ...

$title$

Kaart en aftekening van een gedeelte van het Goederêesche Zee-Gat, als mede een gedeelte van de rivier Flacquee, met aanwyzing van de dieptens in Rhynlandsche voeten ...

1 : 21000 gemeten en gepeild, en vervolgens in kaart gebracht door my ondergetekende ... [Cs. Goekoop] 22en Maart 1779 L. Schenk Jansz. sculps. 1781. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van het Haringvliet en rheede voor Hellevoetsluis, met projecten boven en beneden de Hoornsche Hoofden

$title$

Kaart van het Haringvliet en rheede voor Hellevoetsluis, met projecten boven en beneden de Hoornsche Hoofden

1 : 15000 op laag water gemeeten, gepeilt, en afgetekend, volgens last van den heer inspecteur generaal C. Brunings door my ondergeschreeven ordinairis landmeeter by het werk der rivieren, J. Engelman. 's Haage 26 October 1792 ; gegraveerd en geletterd door Dl. Veelwaard, 1793. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Polder de Noordsluis, gemeente Brielle, Oostvoorne en Rockanje.

$title$

Caarte vande polder genaamd het Nieuwe Landt met zyne buyten landen ende gorssinge midsgaders Banck ende Zyp alle daar aan behoorende gelegen ontrent s Gravensande onder 't Sandt Ambaght ...

1 : 17000 uyt de caarte gemaakt by Mr Symon Fransen van Merwen gedat.t den laasten april anno [15]91 ... 't welk affirmere desen 13 july 1665. Was getekent Johannes Douw den 22 juny A° 1719 heb ik ondergeschreven landmeter ... gemaakt deze bovenstaande tekening zynde gecopieert, en in kleinder formaat gereduceert na de kaart van Jan Pietersze Douw .... ; voorts daar by gevoegt den inhoud der negen Zuyd en Noord Bonne en 't Cooyvelt, volgens opgevinge van ... Jacobus Beeltsnyder ... by my ... Maurits Walraven ; door Jacobus Keyser in 't koper gebragt. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Polder de Generale Dijkagie, gemeente Stellendam en Goedereede.

$title$

Polder Oost- en Westplaat-Flakkee, gemeente Middelharnis.

$title$

Polder Goeree, gemeente Ouddorp, Goedereede en Stellendam.

$title$

[Map of the northern part of Overflakkee]

1 : 23000 D.K. [= Dirk Klinkenberg] del. [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

[Map of the northern part of Overflakkee]

1 : 23000 D.K. [=Dirk Klinkenberg] del. [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

[Map of the coast of Zuid-Holland between Monster and Hoek van Holland]

1 : 10000 Johannis Bloteling. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van een gedeelte der rivier het Haringvliet, van boven den Stadsen Hoek tot Hellevoetsluis, met eenige dwarspeilingen, gedaan by laag water in maart des jaars 1781

$title$

[Map of the northern part of Overflakkee]

1 : 23000 D.K. [=Dirk Klinkenberg] del. [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Kaart van een gedeelte der rivier het Haringvliet, van boven den Stadsen Hoek tot Hellevoetsluis, met eenige dwarspeilingen, gedaan by laag water in maart des jaars 1781

1 : 23000 D. K[linkenberg] del. L. Schenk, Jansz., sculps. 1781. ['s-Gravenhage] : [s.n.]
$title$

Schets van een gedeelte van het Haringvliet van Stad tot aan Hellevoetsluis

1 : 22000 opgenomen ... door A.A. Buijskes, Capteijn ter Zee. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Oude polders lozende op de haven van Middelharnis, gemeente Middelharnis, Sommelsdijk en Nieuwe-Tonge.

$title$

Caarte vande polders van Oud en Nieuw Roc-anje

1 : 5000 A. Steyaart invenit I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Nieuwe-Goote, gemeente Nieuwenhoorn.

$title$

Polder het Oudeland, gemeente Ouddorp en Goedereede.

$title$

Polder Nieuwenhoorn, gemeente Nieuwenhoorn, Vierpolders, Heenvliet, Abbenbroek, Oudenhoorn en Hellevoetsluis.

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile