Maps of Třeboň

Maps of Třeboň

$title$

$title$

Situační plán erární silnice od dvora Kuna do Ledenic 1

$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Borovany-oblast (České Budějovice, Česko) Gerstner, Eduard von
$title$

Půdní a těžební plán polesí Cep a Zámecký s vyznačením trasy exkurze české lesnické jednoty absolvované v r. 1863 1

1 : 2800
$title$

III. vojenské mapování 4453/2

1 : 25000
$title$

Boden- & Hauungsplan-Karte der zur hochfürstlich Schwarzenbergschen Domaine gehörigen Wittingau Waldungen des Ceper u. Schloss Reviers

1 : 28600 Třeboň-oblast (Česko) Kaizl, Rud.
$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí,Lomnice, Borovany,Hamr a Val 1

$title$

[Mapový list]

1 : 25000 Borovany-oblast (České Budějovice, Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Přehledná mapa polesí Ledenice 1

$title$

Plán rybníka a luk u Cepu

$title$

Půdní a těžební plán polesí Cep a Zámecký s vyznačením trasy exkurze České lesnické jednoty absolvované v roce 1863 1

$title$

$title$

Záměrná mapa hranic lesů a pozemků v okolí městečka Lišov 1

$title$

Generální mapa panství Třeboň a inkorporovaných statků Bzí, Lomnice, Borovany, Třeboň, Hamr a Val 1

$title$

Generální mapa panství Třeboň a inkorporovaných statků Bzí, Lomnice, Borovany, Třeboň, Hamr a Val 1

$title$

Generální mapa panství Třeboň a inkorporovaných statků Bzí, Lomnice, Borovany, Třeboň, Hamr a Val 1

$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí,Lomnice, Borovany,Hamr a Val 1

$title$

Wittingau - c8043-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-010 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-008 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-011 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-012 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wittingau - c8043-1-009 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Porostní obrysová mapa polesí Domanín 1

1 : 15000
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile