Maps of Domanín

Maps of Domanín

$title$

Plán pozemků dvora Vrchy 1

$title$

Hospodářská mapa dvora Vrchy 1

$title$

Domanín o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Domanín o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Domanín o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Domanín o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Domanín o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Mapy činžovních pozemků III. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Branná, Břilice, Domanín, Herda, Holičky, Kojákovice, Spolí, Třeboň 1

$title$

Třeboň o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Třeboň o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Hospodářská mapa pozemků dvora Obora 1

1 : 2880
$title$

Spolí o. České Budějovice 1

1 : 2880
$title$

Situační plány vrchnostenských objektů na velkostatku Třeboň 1

1 : 2880
$title$

Situační plán parního mlýna a pily v Třeboni 1

$title$

Situační plán nové studně a plotu u zahrady pro zaměstnance při dvoře Obora 1

$title$

Domanin - c1424-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Domanin - c1424-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Domanin - c1424-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Domanin - c1424-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Domanin - c1424-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Domanin - c1424-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Domanin - c1424-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Geometrický plán rybníka Svět s přilehlými pozemky

$title$

Geometrický plán města Třeboně s předměstím, Novým Dvorem a přilehlými pozemky

$title$

Třeboň o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Třeboň o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Geometrický plán pozemků dvora Dvorce, rybníků Verfle, Smetana, Dolejší a Hořejší Zlatník a přilehlých pozemků

$title$

Geometrický plán dvora Obora s přilehlými pozemky a rybníky v polesí Zámecký

$title$

Geometrický plán Mokrých luk u Třeboně

$title$

Hospodářská mapa Mokrých luk a jejich odvodnění 1

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile