Maps of Třeboň

Maps of Třeboň

$title$

Třeboň o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Mapy činžovních pozemků III. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Branná, Břilice, Domanín, Herda, Holičky, Kojákovice, Spolí, Třeboň 1

$title$

Mapy činžovních pozemků III. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Břilice, Domanín, Herda, Holičky, Kojákovice, Spolí, Třeboň 1

1 : 2880
$title$

Domanín o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Situační plány vrchnostenských objektů na velkostatku Třeboň 1

1 : 2880
$title$

Situační plán parního mlýna a pily v Třeboni 1

$title$

Situační plán zámecké zahrady v Třeboni 1

$title$

Geometrický plán měšťanských zahrad u světské stoky v Třeboni

$title$

Plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Situační plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Plán přestavby třeboňského pivovaru 1

$title$

Plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Plán nových ležáckých sklepů 1

$title$

Plán na zřízení garáže v domě čp. 107 pro hotel 1

1 : 100
$title$

Plán nových podlah v archivu v Třeboni 1

$title$

Situační plán třeboňské zámecké zahrady 1

$title$

Situační plán zámku, pivovaru a kláštera v Třeboni 1

$title$

Geometrický plán Mokrých luk u Třeboně

$title$

Hospodářská mapa Mokrých luk a jejich odvodnění 1

$title$

Domanín o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Situační plán třeboňské zámecké zahrady, kláštera a Nového Dvora; veduta

$title$

Mapy činžovních pozemků III. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Branná, Břilice, Domanín, Herda, Holičky, Kojákovice, Spolí, Třeboň 1

$title$

Polohopisný plán města Třeboně (s vyznačením vodovodního řádu) 1

1 : 2880
$title$

Třeboň o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Geometrický plán města Třeboně s předměstím, Novým Dvorem a přilehlými pozemky

$title$

Hospodářská mapa polesí Nová Ves, sekce 4 1

1 : 2880
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile