Maps of okres České Budějovice

Maps of okres České Budějovice

$title$

Třeboň o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Geometrický plán měšťanských Mokrých luk mezi Zlatou a Mlýnskou stokou ohrožených vytápěním

$title$

Geometrický plán měšťanských Mokrých luk mezi Zlatou a Mlýnskou stokou ohrožených vytápěním

$title$

Hospodářská mapa polesí Zámecký 1

1 : 5760
$title$

Mapa povodí Zlaté stoky překopírované z katastrálních map přilehlých obcí 1

1 : 2880
$title$

Geometrický plán pozemků sedláků z Nové Hlíny u rybníka Rožmberk 1

$title$

Hospodářská mapa polesí Nová Ves, sekce 4 1

1 : 2880
$title$

Břilice o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Generální mapa panství Třeboň a inkorporovaných statků Bzí, Lomnice, Borovany, Třeboň, Hamr a Val 1

$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí,Lomnice, Borovany,Hamr a Val 1

$title$

$title$

Půdní a těžební plán polesí Cep a Zámecký s vyznačením trasy exkurze České lesnické jednoty absolvované v roce 1863 1

$title$

III. vojenské mapování 4353/4

1 : 25000
$title$

Boden- & Hauungsplan-Karte der zur hochfürstlich Schwarzenbergschen Domaine gehörigen Wittingau Waldungen des Ceper u. Schloss Reviers

1 : 28600 Třeboň-oblast (Česko) Kaizl, Rud.
$title$

[Gradkartenblatt]

1 : 25000 Třeboň-oblast (Česko)
$title$

Půdní a těžební plán polesí Cep a Zámecký s vyznačením trasy exkurze české lesnické jednoty absolvované v r. 1863 1

1 : 2800
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Třeboň-oblast (Česko) Gerstner, Eduard von
$title$

$title$

Mapa krajířovských rybníků na Chlumecku a hranic mezi panstvím chlumeckým a ličovským

$title$

Mapa porostů hlavního komplexu Třeboňského polesí náležejících revírů Kolenec, Mláka, Zámecký revír, Sv. Barbora, Cep a Hrdlořez, pro exkursi České lesnické jednoty v roce 1909 1

1 : 30000
$title$

Mapa porostů hlavního komplexu Třeboňského polesí náležejících revírů Kolenec, Mláka, Zámecký revír, Sv. Barbora, Cep a Hrdlořez, pro exkursi České lesnické jednoty v roce 1909 1

1 : 30000
$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Jindř. Hradec - Třeboň - N. Bystřice. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 49. List 73,

1 : 75000
$title$

Situační plán vodní soustavy v jihozápadní části Třeboňské pánve

$title$

III. vojenské mapování 4353

1 : 75000
$title$

Wittingau und Moldauthein

1 : 75000 Týn nad Vltavou (Česko : oblast) Pflügl K. u. k. militär-geographisches Institut
$title$

Wittingau und Moldauthein

1 : 75000 Týn nad Vltavou (Česko : oblast) Pflügl K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Wittingau und Moldauthein

1 : 75000 Třeboň (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Třeboň

1 : 75000 Třeboň (Česko : oblast) Reichsamt für Landesaufnahme
$title$

Třeboň

1 : 75000 Třeboň-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Jindřichův Hradec a okolí

1 : 75000 Jindřichův Hradec (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile