Maps of Žimutice

Maps of Žimutice

$title$

Štipoklasy o. České Budějovice 1

1 : 2880
$title$

Štipoklasy o. České Budějovice 1

1 : 2880
$title$

Mapa pozemků dvora Štipoklasy 1

1 : 2880
$title$

Gross Porzižan - c6027-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Gross Porzižan - c6027-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Gross Porzižan - c6027-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Gross Porzižan - c6027-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Gross Porzižan - c6027-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Geometrický plán lesů, rybníků, činžovních a deputátních pozemků dvora Štipoklasy 1

$title$

Záměrná mapa-brouillon vsi Pořežany s přilehlými pozemky

$title$

Porostní mapa polesí Dolejška 1

$title$

Mapa dělení pozemků dvora Štipoklasy po I. pozemkové reformě 1

1 : 5760
$title$

Geometrický plán pozemků dvora Štipoklasy

$title$

Mapy činžovních pozemků sekce Bzí pro obce: Štipoklasy, Tuchovice a Dobšice 1

1 : 2880
$title$

Mapa pozemků dvora Štipoklasy 1

$title$

Generální mapa panství Třeboň a inkorporovaných statků Bzí, Lomnice, Borovany, Třeboň, Hamr a Val 1

$title$

Porostní mapa polesí Bzí 1

1 : 15000
$title$

Mapa lesních cest v polesí Bzí 1

1 : 15000
$title$

Porostní mapa polesí Bzí 1

1 : 15000
$title$

Porostní mapa revíru Bzí pro desetiletí 1931/1940 1

1 : 15000
$title$

Situační plán statku Bzí a přilehlých pozemků 1

$title$

Přehledná mapa pozemků dvora Bzí 1

$title$

Mapa statku Bzí

$title$

[Gradkartenblatt]

1 : 25000 Týn nad Vltavou-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

III. vojenské mapování 4353/1

1 : 25000
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Týn nad Vltavou-oblast (Česko) Gerstner, Eduard von
$title$

Administrativní mapa třeboňského panství 1

1 : 57600
$title$

$title$

Okres Týnský n. Vltavou

1 : 46600 Týn nad Vltavou-oblast (Česko) Vojna, Jaroslav Tom. Macháček
$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Veselí - Lomnice - Hluboká. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 27. List 60,

1 : 75000
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile