Maps of Žimutice

Maps of Žimutice

$title$

Hartmanice o. České Budějovice 1

1 : 2880
$title$

Geometrický plán remizů při žimutické honitbě 1

$title$

Geometrický plán dvora Korákov na statku Bzí, lesů Rudice a Chrášťanský, rybníka Slabec a přilehlých deputátních pozemků 1

$title$

Geometrický plán rybníků u Zálší, Hartmanic, Hvozdna a Sobětic na statku Bzí: Nohavice, Kejhar, Dvorský, Hvězdář, Kobylník, Nový Kamenný a Rohlík 1

$title$

Mapa pozemků Nového dvora 1

$title$

Hartmanitz - c1784-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartmanitz - c1784-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartmanitz - c1784-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartmanitz - c1784-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartmanitz - c1784-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartmanitz - c1784-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartmanitz - c1784-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Betschitz - c0085-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Betschitz - c0085-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Betschitz - c0085-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Betschitz - c0085-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Betschitz - c0085-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Betschitz - c0085-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Betschitz - c0085-1-008 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Betschitz - c0085-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Mapa pozemků dvora Korákov 1

1 : 5760
$title$

Záměrná mapa dvora Korákov 1

$title$

Mapa dělení pozemků dvora Korákov po 1. pozemkové reformě 1

1 : 5760
$title$

Bečice o. České Budějovice 1

1 : 2880
$title$

Geometrický plán rybníků u Zálší, Hartmanic, Hvozdna a Sobětic na statku Bzí: Nohavice, Kejhar, Dvorský, Hvězdář, Kobylník, Nový Kamenný a Rohlík 1

$title$

Porostní mapa polesí Bzí 1

1 : 15000
$title$

Mapa lesních cest v polesí Bzí 1

1 : 15000
$title$

Porostní mapa polesí Bzí 1

1 : 15000
$title$

Porostní mapa revíru Bzí pro desetiletí 1931/1940 1

1 : 15000
$title$

Generální mapa panství Třeboň a inkorporovaných statků Bzí, Lomnice, Borovany, Třeboň, Hamr a Val 1

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile