Maps of okres Tábor

Maps of okres Tábor

$title$

Hartmanice o. České Budějovice 1

1 : 2880
$title$

Hraniční mapa mezi panstvím Bechyně a statkem Bzí

$title$

Hraniční mapa mezi panstvím Bechyně a statkem Bzí

$title$

Geometrický plán lesa za Korákovem, rybníka Soukupovský a pastvin poblíž Hartmanic na statku Bzí 1

$title$

Geometrický plán lesa za Korákovem, rybníka Soukupovský a pastvin poblíž Hartmanic na statku Bzí 1

$title$

Zalschy - c9117-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zalschy - c9117-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zalschy - c9117-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zalschy - c9117-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zalschy - c9117-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zalschy - c9117-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Záměrná mapa-brouillon-lesních pozemků a pastvin na statku Bzí

$title$

Generální mapa panství Třeboň a inkorporovaných statků Bzí, Lomnice, Borovany, Třeboň, Hamr a Val 1

$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí,Lomnice, Borovany,Hamr a Val 1

$title$

Situační plán statku Bzí a přilehlých pozemků 1

$title$

Přehledná mapa pozemků dvora Bzí 1

$title$

Mapa statku Bzí

$title$

$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Týn nad Vltavou-oblast (Česko) Gerstner, Eduard von
$title$

Administrativní mapa třeboňského panství 1

1 : 57600
$title$

$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Bechyně - Soběslav - Týn n. Vlt.. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 26. List 59,

1 : 75000
$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Bechyně - Soběslav - Týn n. Vlt.. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 26. List 59,

1 : 75000
$title$

III. vojenské mapování 4353

1 : 75000
$title$

Wittingau und Moldauthein

1 : 75000 Týn nad Vltavou (Česko : oblast) Pflügl K. u. k. militär-geographisches Institut
$title$

Wittingau und Moldauthein

1 : 75000 Týn nad Vltavou (Česko : oblast) Pflügl K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Wittingau und Moldauthein

1 : 75000 Třeboň (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Třeboň

1 : 75000 Třeboň (Česko : oblast) Reichsamt für Landesaufnahme
$title$

Třeboň

1 : 75000 Třeboň-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Týn nad Vltavou a okolí

1 : 75000 Týn nad Vltavou (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile