Maps of Suchdol nad Lužnicí

Maps of Suchdol nad Lužnicí

$title$

Geometrický plán lesů Spálený, Vejpustek pod Smolkem a rybníků Smolek, Heřman a Joch s přilehlými činžovními pozemky

$title$

Hospodářská mapa polesí Cep 1

$title$

Geometrický plán polesí Cep

$title$

Geometrický plán druhé části lesa Vochoz, dvora Synochov a přilehlých rybníků a vrchnostenských činžovních pozemků

$title$

Porostní mapa polesí Cep 1

$title$

Porostní mapa polesí Cep 1

$title$

Hospodářská mapa polesí Cep 1

$title$

Hospodářská mapa polesí Cep 1

1 : 5760
$title$

Hospodářská mapa polesí Cep 1

1 : 5760
$title$

Hospodářská mapa polesí Cep 1

1 : 5760
$title$

Cep o. Jidndřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Suchdol nad Lužnicí o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Cep o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Cep o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Mapy činžovních pozemků V. sekce třeboňského velkostatku pro obce Cep a Šalmanovice 1

$title$

Mapa činžovních pozemků V. sekce třeboňského velkostatku pro obce Cep, Hrdlořezy, Kramolín, Šalmanovice 1

$title$

Mapy činžovních pozemků V. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Cep, Hrdlořezy, Jílovice, Kramolín, Šalmanovice 1

$title$

Mapy činžovních pozemků V. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Bor, Cep, Hrdlořezy, Jílovice, Kramolín, Šalmanovice 1

1 : 2880
$title$

Hospodářská mapa polesí Hrdlořezy 1

$title$

Hospodářská mapa polesí Hrdlořezy 1

1 : 2880
$title$

Mapa činžovních pozemků obce Suchdol patřící do VI. sekce třeboňského velkostatku 1

$title$

Mapy činžovních pozemků VI. sekce třeboňského velkostatku pro obce Hrdlořezy a Suchdol 1

$title$

Mapy činžovních pozemků V. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Bor, Cep, Jílovice, Kramolín, Lipnice, Šalmanovice 1

$title$

Cep o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Cep o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Plán na stavbu nové hajnice 1

1 : 10
$title$

Půdorysný plán dvora Synochov a myslivny u Cepu 1

$title$

Plán na znovupostavení části seníku na cepské louce v obci Bor pro umístění režijních povozů, nářadí a píce 1

$title$

Geometrický plán rybníka Nový u Cepu a přilehlých obecních lesů

$title$

Porostní mapa polesí Cep 1

1 : 10000
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile