Maps of Třeboň

Maps of Třeboň

$title$

Geometrický plán měšťanských Mokrých luk mezi Zlatou a Mlýnskou stokou ohrožených vytápěním

$title$

Geometrický plán měšťanských Mokrých luk mezi Zlatou a Mlýnskou stokou ohrožených vytápěním

$title$

Třeboň o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Situační plán Třeboně s okolními pozemky 1

$title$

Geometrický plán měšťanských zahrad podél vídeňské silnice v úseku od Jindřichodradecké brány po Mlýnskou stoku

$title$

Mapy činžovních pozemků III. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Branná, Břilice, Domanín, Herda, Holičky, Kojákovice, Spolí, Třeboň 1

$title$

Situační plán měšťanských zahrad, pozemků a hospodářských staveb po obou stranách silnice od Jindřichohradecké brány po rozcestí na Kopečku

$title$

Situační plán třeboňské zámecké zahrady, kláštera a Nového Dvora; veduta

$title$

Geometrický plán měšťanských zahrad u světské stoky v Třeboni

$title$

Situační plán zámecké zahrady v Třeboni 1

$title$

Situační plán třeboňské zámecké zahrady 1

$title$

Situační plán zámku, pivovaru a kláštera v Třeboni 1

$title$

Plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Situační plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Plán přestavby třeboňského pivovaru 1

$title$

Půdorysný plán bývalého augustiniánského kláštera v Třeboni, půdorys přízemí, 1. a 2. patra, tabelární přehled 1

$title$

Plán traktu třeboňského kláštera 1

1 : 100
$title$

Plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Plán třeboňského pivovaru 1

$title$

Plán nových ležáckých sklepů 1

$title$

Plán na zřízení 6 bytů ze sýpek v klášteře v Třeboni (půdorys 1. a 2. poschodí) 1

1 : 100
$title$

Situační plán deputátní zahrady ing. Leschtiny u městských hradeb pod klášterem v Třeboni 1

$title$

Plán dívčí školy v třeboňském klášteře 1

$title$

Plán na zřízení garáže v domě čp. 107 pro hotel 1

1 : 100
$title$

Plán nových podlah v archivu v Třeboni 1

$title$

Hospodářská mapa polesí Nová Ves, sekce 4 1

1 : 2880
$title$

Polohopisný plán města Třeboně (s vyznačením vodovodního řádu) 1

1 : 2880
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile