Maps of Nevězice

Maps of Nevězice

$title$

Nevězice s Lažištěm, Letošticemi, Koloredovem a Novým Dvorem, okr. Písek, list 5 1

$title$

Newesitz - c5095-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Newesitz - c5095-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Newesitz - c5095-1-008 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Newesitz - c5095-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Newesitz - c5095-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Newesitz - c5095-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Newesitz - c5095-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Newesitz - c5095-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Nevězice s Lažištěm, Letošticemi, Koloredovem a Novým Dvorem, okr. Písek, list 8 1

$title$

Worlik - c5512-3-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Worlik - c5512-3-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Worlik - c5512-3-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Worlik - c5512-3-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Worlik - c5512-3-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Worlik - c5512-3-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Probulow - c6101-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Probulow - c6101-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Probulow - c6101-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Náčrty trigomometrické sítě velkostatku Orlíka, dochovány pro obce Nevězice - Varvažov, okolí Orlíka, Květov, Slavoňov, Jetětice, Těchnice, Lety, Vrábsko, Tukleky, Zvíkov, Bukovany, Zlákovice, Hrazany, Mýšlovice, list 7 1

$title$

Plán rozdělení revírů Novodvorského a Žbonínského na hájetiny 1

$title$

III. vojenské mapování 4252/2

1 : 25000
$title$

III. vojenské mapování 4252/2

1 : 25000
$title$

$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Zvíkovské Podhradí-oblast (Česko) Albrecht, Julius
$title$

Přehledná mapa obrysová velkostatku Orlíka, Čimelic, Varvažova, Tochovic a přivtělených statků Bukovan, Zalužan a Zbenic se začatým vybarvováním majetkového stavu k r. 1903/04, nedokončená, list 2 1

1 : 25000
$title$

Přehledná mapa obrysová velkostatku Orlíka pro vycházku České lesnické jednoty s vyznačením trasy vycházky v r. 1877 a v r. 1890, použitá k označení názvů lesních dílů 1

1 : 75600
$title$

Bestandskarte und Hiebsplan für die Excursionstour des böhm. Forstvereins im August 1890 auf der Herrschaft Worlik

Orlík nad Vltavou-oblast (Česko) Waraus, E. Meinhard, Carl
$title$

[Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapy vzdáleností všech míst při silnici ležících]

1 : 75000 Březnice (Příbram, Česko : oblast) Bělohlav, Josef F. Topič
$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Březnice - Mirotice - Orlík - Zvíkov. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 43. List 44,

1 : 75000
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile