Maps of Lety

Maps of Lety

$title$

Lety, okr. Písek, list 2 1

$title$

Letty - c3897-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Letty - c3897-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Letty - c3897-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Letty - c3897-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Letty - c3897-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Puknow - c7716-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Puknow - c7716-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Puknow - c7716-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Puknow - c7716-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Mapa dvora Zalužany 1

$title$

Výřez z přehledné mapy velkostatku Orlíka z r. 1913 s vyznačením pozemků dvorů Horosedly, Lety, Mirovice a Nerestce 1

1 : 25000
$title$

Brzezy, Prach[iner] Kr[eis]

1 : 2880 Březnice (Příbram, Česko : oblast)
$title$

Přehledná mapa rybníků velkostatku Orlík, list 3 1

$title$

Panství Vorlík [sic]

1 : 25000 Orlík nad Vltavou-oblast (Česko) Jiskra
$title$

Porostní mapa severní části velkostatku orlického pro vycházku České lesnické jednoty v měsíci srpnu 1893 1

1 : 25000
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Milešov-oblast (Příbram, Česko) Siglitz, Franz
$title$

$title$

III. vojenské mapování 4152/4

1 : 25000
$title$

[Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapy vzdáleností všech míst při silnici ležících]

1 : 75000 Březnice (Příbram, Česko : oblast) Bělohlav, Josef F. Topič
$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Březnice - Mirotice - Orlík - Zvíkov. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 43. List 44,

1 : 75000
$title$

Přehledná mapa velkostatku Orlíka, Čimelic, Varvažova, Tochovic a přivtělených statků Bukovan, Zalužan, a Zbenic podle majetkového stavu z r. 1905/06 1

1 : 25000
$title$

Náčrty majetkové držby statků v okolí Orlíka a Zvíkova od Karla IV. do r. 1850 znázorňující historický vývoj panství orlického a okolních statků, vyhotovené M. Jakubičkou r. 1917 podle Sedláčkových historických mapek, list 5 1

$title$

Náčrt zemské silnice z Mirovic do Prahy v úseku Milín - Dobříš, s vyznačením návrhu na přeložení, zamýšleného r. 1710 1

$title$

Plan der hochfürstlich Schwarzenbergischen Herrschaften Worlik und Klingenberg

1 : 41400 Bukovany (Příbram, Česko) Hertschl, Franz
$title$

Přehledná mapa panství Orlíka a přivtělených statků 1

$title$

Přibram und Mirowitz

1 : 75000 Mirovice (Česko : oblast) Schill K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Přibram und Mirowitz

1 : 75000 Mirovice (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Übersichtskarte der Herrschaft Worlik

1 : 43200 Orlík nad Vltavou-oblast (Česko) Runčík, V.
$title$

Přehledná mapa velkostatku Orlíka, Čimelic a Varvažova s vyznačením hranic jednotlivých katastrálních obcí a pozemkové držby velkostatku s označením jednotlivých parcel 1

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile