Maps of Milevsko

Maps of Milevsko

$title$

Náčrty majetkové držby statků v okolí Orlíka a Zvíkova od Karla IV. do r. 1850 znázorňující historický vývoj panství orlického a okolních statků, vyhotovené M. Jakubičkou r. 1917 podle Sedláčkových historických mapek, list 3 1

$title$

Přehlední mapa panství vorlického [sic]

1 : 75600 Orlík nad Vltavou-oblast (Česko) Waraus, E.
$title$

Multiplikáty předcházející mapy, list 1 1

$title$

II. vojenské mapování 15

1 : 144000
$title$

Náčrty majetkové držby statků v okolí Orlíka a Zvíkova za Karla IV., po r. 1430, po r. 1540 a r. 1620 vyhotovené r. 1893 prof. Aug. Sedláčkem, list 3 1

$title$

Přehledná mapa velkostatku Orlíka, Čimelic a Varvažova s vyznačením hranic jednotlivých katastrálních obcí a pozemkové držby velkostatku s označením jednotlivých parcel 1

$title$

Přehledná mapa panství Orlíka a Zvíkova a přivtělených statků Bukovan, Zalužan a Zbenic 1

$title$

Přehledná mapa velkostatku Orlíka, Čimelic a Varvažova s vyznačením hranic jednotlivých katastrálních obcí a pozemkové držby velkostatku s označením jednotlivých parcel 1

$title$

Střední povltaví

$title$

Übersichtskarte der Herrschaft Worlik

1 : 43200 Orlík nad Vltavou-oblast (Česko) Runčík, V.
$title$

Přehledná mapa panství Orlíka a přivtělených statků 1

$title$

Plan der hochfürstlich Schwarzenbergischen Herrschaften Worlik und Klingenberg

1 : 41400 Bukovany (Příbram, Česko) Hertschl, Franz
$title$

Přehledná mapa velkostatku Orlíka, Čimelic, Varvažova, Tochovic a přivtělených statků Bukovan, Zalužan, a Zbenic podle majetkového stavu z r. 1905/06 1

1 : 25000
$title$

Náčrty majetkové držby statků v okolí Orlíka a Zvíkova od Karla IV. do r. 1850 znázorňující historický vývoj panství orlického a okolních statků, vyhotovené M. Jakubičkou r. 1917 podle Sedláčkových historických mapek, list 5 1

$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Březnice - Mirotice - Orlík - Zvíkov. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 43. List 44,

1 : 75000
$title$

$title$

Podrobná místopisná mapa Království Českého

$title$

Vilímkovy místopisné mapy zemí Koruny české

1 : 100000 Blatná (Strakonice, Česko) Srp, Jan Jos. R. Vilímek
$title$

Podrobná mapa Království českého

1 : 100000 Blatná (Strakonice, Česko : oblast) Srp, Jan Jaroslav Bursík
$title$

[Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapy vzdáleností všech míst při silnici ležících]

1 : 75000 Březnice (Příbram, Česko : oblast) Bělohlav, Josef F. Topič
$title$

Písek

1 : 75000 Písek-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

III. vojenské mapování 4252

1 : 75000
$title$

Příbram

1 : 75000 Příbram (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Příbram

1 : 75000 Příbram-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Příbram

1 : 75000 Příbram (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Mapy plánování ČSR

$title$

Mapy plánování ČSR

$title$

III. vojenské mapování 4152

1 : 75000
$title$

Přibram und Mirowitz

1 : 75000 Mirovice (Česko : oblast) Schill K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Přibram und Mirowitz

1 : 75000 Mirovice (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile