Maps of Bezirk Gmünd

Maps of Bezirk Gmünd

$title$

Půdorysný plán dvora Synochov a myslivny u Cepu 1

$title$

Mapy činžovních pozemků V. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Bor, Cep, Jílovice, Kramolín, Lipnice, Šalmanovice 1

$title$

Geometrický plán druhé části lesa Vochoz, dvora Synochov a přilehlých rybníků a vrchnostenských činžovních pozemků

$title$

Hospodářská mapa polesí Cep 1

1 : 5760
$title$

Hospodářská mapa polesí Cep 1

1 : 5760
$title$

Hospodářská mapa polesí Cep 1

1 : 5760
$title$

Hospodářská mapa polesí Cep 1

$title$

Šalmanovice o. České Budějovice 1

1 : 2880
$title$

Porostní mapa polesí Cep 1

$title$

Porostní mapa polesí Cep 1

$title$

Geometrický plán lesů Spálený, Vejpustek pod Smolkem a rybníků Smolek, Heřman a Joch s přilehlými činžovními pozemky

$title$

Hospodářská mapa polesí Cep 1

$title$

Schalmanowitz - c7695-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Schalmanowitz - c7695-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Schalmanowitz - c7695-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Schalmanowitz - c7695-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Schalmanowitz - c7695-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Schalmanowitz - c7695-1-008 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Schalmanowitz - c7695-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Schalmanowitz - c7695-1-009 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Schalmanowitz - c7695-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Geometrický plán polesí Cep

$title$

Obrysová porostní mapa polesí Cep 1

1 : 10000
$title$

Porostní mapa polesí Cep 1

1 : 10000
$title$

Porostní mapa polesí Hrdlořezy 1

$title$

Porostní mapa polesí Hrdlořezy 1

1 : 15000
$title$

Mapa sporných pozemků tzv. Červeného blata mezi třeboňským a novohradským panstvím u vsi Hrdlořezy

$title$

Porostní mapa polesí Hrdlořezy 1

1 : 10000
$title$

Přehledná map polesí Cep s vyznačením hranic honiteb 1

$title$

Generální mapa panství Třeboň a inkorporovaných statků Bzí, Lomnice, Borovany, Třeboň, Hamr a Val 1

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile