Maps of Žihle

Maps of Žihle

$title$

Katastrální mapa obce Černá Hať ZK-VIII-16 ci

1 : 2880
$title$

Kalletz (Kalec) - c2979-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Kalletz (Kalec) - c2979-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Kalletz (Kalec) - c2979-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Tschernheit (Černohat) - c0868-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Tschernheit (Černohat) - c0868-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Tschernheit (Černohat) - c0868-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hospodářská mapa polesí Kalec

1 : 2880
$title$

Porostní mapa polesí Kalec

1 : 5760
$title$

Porostní mapa polesí Kalec

1 : 3244
$title$

Mapa výhradních kutišť knížete Richarda von Metternich u Žihle

1 : 2918
$title$

$title$

Generální mapa panství Plasy se statkem Krašov (bez Kaceřova a Horní Bělé)

1 : 11611
$title$

Přehledná mapa velkostatku Manětín podle stavu k roku 1905

1 : 37500
$title$

Generální mapa lesů velkostatku Plasy

1 : 13186
$title$

Situační plán hájoven náležejících k panství Plasy

1 : 25000
$title$

[Umgebung von Kralowitz]

1 : 75000 Kralovice (Plzeň-sever, Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Kralovice a okolí

1 : 75000 Kralovice (Plzeň-sever, Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Podersam und Rakonitz

1 : 75000 Podbořany (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Podersam und Rakonitz

1 : 75000 Podbořany (Česko : oblast) Hertel, A. K. u. k. militär-geographisches Institut
$title$

Podersam und Rakonitz

1 : 75000 Podbořany (Česko : oblast) Hertel, A. K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Podersam und Rakonitz

1 : 75000 Podbořany (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Katastrální mapa obce Kopidlo-Kočín

1 : 2880
$title$

General Karte von der hochfürstlich von Metternich'schen Herrschaft Plass mit den vereinten Gütern Katzerow Kraschau u. Biela

1 : 150000 Horní Bělá-oblast (Česko) Wiehl, Anton Metternich, Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von
$title$

Karlovy Vary

1 : 75000 Karlovy Vary-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

III. vojenské mapování 3950

1 : 75000
$title$

Podrobná mapa Království českého

1 : 100000 Kralovice (Plzeň-sever, Česko : oblast) Srp, Jan Jaroslav Bursík
$title$

Pilsner Vicariat

Plzeň-oblast (Česko)
$title$

Plassii maioris olim possessio

Plasy-oblast (Česko) Babánek, František Schwihlik, F.
$title$

Circuli Pilsnensis

Rukopisná barevná mapa panství severně od Plzně - plaského, kaceřovského, dolnobělského a krašovského. Rámována ozdobným rámem, doplněným v levých rozích a po pravé straně vedutami významných lokalit (zámek Plasy, dvůr Hubenov, zámek Bělá, zámek Kaceřov, klášter Týnec (Mariánská Týnice), dvůr Býkov, zámek Krašov). Mapa vznikla pravděpodobně po zrušení plaského kláštera v r. 1785.
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile