Maps of Obora

Maps of Obora

$title$

Záměrná mapa lesního polesí Býkov - část Chotiná

1 : 5000
$title$

Katastrální mapa obce Jarov

1 : 2880
$title$

Wobora - c5347-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wobora - c5347-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wobora - c5347-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wobora - c5347-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wobora - c5347-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wobora - c5347-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wobora - c5347-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Mapa polesí Doubrava

1 : 5000
$title$

[Plasy]

Plasy-oblast (Česko)
$title$

III. vojenské mapování 4051/1

1 : 25000
$title$

III. vojenské mapování 4051/1

1 : 25000
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Kralovice-oblast (Plzeň-sever, Česko) Bulla, Eduard
$title$

$title$

Generální mapa panství Plasy se statkem Krašov (bez Kaceřova a Horní Bělé)

1 : 11611
$title$

$title$

Generální mapa lesů velkostatku Plasy

1 : 13186
$title$

Mapa okresu Plzeň

Mapa plzeňského okresu. Vlevo dole vysvětlivky značek, vpravo dole grafická měřítka.
$title$

Zastupitelský okres Plzeňský

Rukopisná mapa zastupitelského okresu Plzeňského. Vyznačeny jednotlivé obce a hranice jejich katastrů. Zaznamenána síť sídel, vodních toků a komunikační. Znázorněny mlýny a rozptýlené jednotlivé stavby. Vlevo dole grafické měřítko.
$title$

Situační plán hájoven náležejících k panství Plasy

1 : 25000
$title$

Kralovice

1 : 75000 Kralovice (Plzeň-sever, Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Kralowitz und Břas

1 : 75000 Břasy (Česko : oblast) Schulenburg, J. K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Kralowitz und Břas

1 : 75000 Břasy-oblast (Česko) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

[Umgebung von Kralowitz]

1 : 75000 Kralovice (Plzeň-sever, Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Kralovice a okolí

1 : 75000 Kralovice (Plzeň-sever, Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Kralovice

1 : 75000 Kralovice-oblast (Plzeň-sever, Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Kralovice

1 : 75000 Kralovice (Plzeň-sever, Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Katastrální mapa obce Kopidlo-Kočín

1 : 2880
$title$

III. vojenské mapování 4051

1 : 75000
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile