Maps of Stadskanaal

Maps of Stadskanaal

$title$

Composite: 203. Bunde. (Germany)

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

$title$

$title$

Meßtischblatt 1362 : Bunde, 1908

1 : 250000 Bunde. - Aufn. 1897, hrsg. 1898. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1908. - 1 Kt.
$title$

[Langakkerschans of Nieuweschans en omgeving]

1 : 6000
$title$

Platte grond van de Fortresse Bourtange ten jare 1742 nauwkeurig opgenomen

$title$

BOVRTANG : [fortification plan].

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

[Top] LANGACKER SCHANS : [fortification plan]; [bottom] WINSCHOTEN.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

BELLINGWOLDER-SCHANS : [fortification plan]

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Meßtischblatt 1514. 1515 : Dörpen, 1934

1 : 250000 Dörpen. - Hrsg. 1898, einz. Nachtr. 1934. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1934. - 1 Kt.
$title$

[Okolí města Bourtange]

1 : 259600
$title$

Corectissima nec non novissima dominii et provinciae Groningae et Omlandiae tabula

1 : 140000 accurate delineata, distincte divisa et in lucem edita per Fredericum de Witt Amstelodami : ex officina J. Covens et C. Mortier
$title$

Corectissima nec non novissima dominii et provinciae Groningae et Omlandiae tabula

1 : 140000 accurate delineata, distincte divisa et in lucem edita per Fredericum de Witt. Amstelodami : ex officina J. Covens et C. Mortier
$title$

Groningae et Omlandiae Dominium vulgo De Provincie van Stadt en Lande, cum subjacent. territ. praefect. et tractibus

1 : 100000 distincte ac noviter in geograph. tabulam redactum per Lud. Tjardae a Starckenburg et Nicol. Visscher Amst. Bat. A. Hogeboom sculp. [Amsterdam] : nunc apud Petrum Schenk Junior
$title$

Groninga Dominivm

1 : 170000 Mollova mapová sbírka Wicheringe, Barthold Blaeu, Joan I.
$title$

Kaart figuratif van het verdronken Reiderland

$title$

Composite: 231. Haren.

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

$title$

Meßtischblatt 1281 : Landschaftspolder, 1892

1 : 250000 Landschaftspolder. - Aufn. 1891, hrsg. 1892. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1892. - 1 Kt.
$title$

Tabulae Dominii Groeningae Quae Et Complectitur Maximam Partem Drentiae

1 : 160000 Mollova mapová sbírka Wit, Frederik de Wit, Frederick
$title$

Drentia comitatvs

Bouttats, Gaspar
$title$

$title$

Tabulae dominii Groeningae qvae et complectitur maximam partem Drentiae

1 : 160000 Groningen (Nizozemsko) Wit, Frederick de F. de Wit
$title$

Kaart van de provincie Groningen met aanduiding van de grondgesteldheid en den waterstaat en vele, voor de geschiedenis van haren bodem belangrijke bijzonderheden : opgemaakt naar de bestaande kaarten en volgens nadere opnemingen en inlichtingen met behulp der Commissie van onderwijs aldaar, van de gemeentebesturen en van andere deskundigen

1 : 110000 onder toezicht van G. Acker Stratingh door I. A. Smit van der Vegt gegrav. door Dl. Veelwaard en zoon. Groningen : Kunstplaatdrukkerij van der Wed. Koning en Brugman
$title$

$title$

Dominii Groningae nec non maximae partis Drentiae novissima delineatio

1 : 180000 per Carolum Allard. 't Amsterdam : by Carel Allard
$title$

Kaart of landtafereel der provincie van Groningen en Ommelanden verdeelt in deszelfs byzondere quartieren, districten en voornaamste iurisdictien, beneffens de Heerlykheid Westerwolde

1 : 88000 van nieuws opgenomen, verb. en verm. uitg. door Theodorus Beckeringh , auctor aeri incidit J. van Jagen impressionem direxit. [s.l.] : [s.n.]
$title$

Nova totius provinciae Groningo-Omlandiae in Belgio tabula

1 : 190000 J. Bausch sculps. Norimbergae : edentibus Homannianis Heredibus
$title$

Dominii Groningae nec non maximae partis Drentiae Novissima Delineatio

1 : 180000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Hooghe, Romeyn de Visscher, Nicolaus
$title$

Kaart der doorbraken en overstrooming van Groningen op den 4 February 1825.

1 : 480000 E. Maaskamp. Te Amsterdam : bij E. Maaskamp
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile