Maps of Uithuizen

Maps of Uithuizen

$title$

139. Borkum. (Germany)

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

Composite: 139. Borkum. (Germany)

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

Meßtischblatt 914/1010, 1011 : Borkum, 1936

1 : 250000 Borkum. - Hrsg. 1935. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1936. - 1 Kt.
$title$

Meßtischblatt 914/1010, 1011 : Insel Borkum, 1892

1 : 250000 Insel Borkum. - Aufn. 1891. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1892. - 1 Kt.
$title$

Hydrographische kaart der monden van de Eems met de Uithuizer en Groninger Wadden tot Hornhuizen

1 : 50000 trigonometrisch opgenomen en in plan gebragt op last van het Departement van Marine door S.J. Keuchenius, 1833 gegrav. door J.C. Zurcher ; herz. door A. van Rhijn, 1850 ; corr. d. v. Baarsel & Tuyn, 1853. ['s-Gravenhage] : Departement van Marine
$title$

Tabula Frisiae, Groninghae et Territory, Embdensis

1 : 460000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Goos, Abraham Visscher, Nicolaus I.
$title$

Nieuwe kaart van het inkoomen van de Ooster en Wester Eemze en het Hommegat, benevens het vaarwater na Embden en Delfzijl

1 : 100000 opgesteld door Jan Luities Ruil, Thomas Douwes van Kammenga en Jacob Pieter de Vries te Emden, Ao 1797. Te Amsterdam : by G. Hulst van Keulen
$title$

$title$

Nova totius provinciae Groningo-Omlandiae in Belgio tabula

1 : 200000 Groningen (Nizozemsko) edentibus Homannianis Heredibus
$title$

Paskaart van een gedeelte van Vriesland. Groeninger en Emderland.

1 : 270000 Mollova mapová sbírka Keulen, Johannes van Keulen, Johann
$title$

Geographische beschrivinge vande Pr: Stadt Gr. en Oml. : vervattende in sich alle heerlyckheden, fortressen, dorpen, adelycke ende considerabele huysen : met de wapens van de voornaemste ende gequalificeerste adeldom der opgemelte provincie

1 : 90000 naet leven afgeteeckent door de gebroederen W. en F. Conders van Helpen Cornelius Appeus sculpsit. [S.l.] : [s.n.]
$title$

GRONINGA | DOMINIVM

Auctore | Bartholdo Wicheringe [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

GRONINGA | DOMINIVM

Auctore | Bartholdo Wicheringe [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Groninga dominium

1 : 175000 auctore Bartholdo Wicheringe sculpserunt Everardus Sim. Hamers-veldt et Sal. Rogeri. Amstelodami : excudebat Joannes Janssonius
$title$

Dominii Groningae nec non maximae partis Drentiae Novissima Delineatio

1 : 180000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Hooghe, Romeyn de Visscher, Nicolaus
$title$

Groningen en Ommelanden.

1 : 230000 [François Halma] [Leeuwarden] : [Halma]
$title$

Groningue, divisé en arrondissemens et cantons de justice de paix

1 : 200000 dressé et gravé par C. van Baarsel et fils. À La Haye : chez F.J. Weygand
$title$

Groninga dominivm

1 : 173000 Groningen (Nizozemsko) Wicheringe, Barthold Janssonius, Johannes Ioannes Ianßonius
$title$

Een gedeelte van de Vrise Eijlanden vertoonende t Gat van Embden en den Dollart als ook t eijlandt Borkom, Juijst, Buijsen en Norderneij

Germany Gerard van Keulen
$title$

Kaart der provincie Groningen

1 : 230000 gegrav. door Hs. en Dl. Veelwaard junior. Amsterdam : Mortier, Covens en zoon
$title$

Hydrographische kaart van het Vriesche Zeegat : met een gedeelte der Vriesche en Groningsche Wadden

1 : 50000 trigonometrisch opgenomen en in plan gebragt ... door S.J. Keuchenius ... gegraveerd door J.C. Zurcher te Amsterdam. [S.l.] : bij J.F. Brugman
$title$

[The Waddenzee]

1 : 150000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Pars II. et III. Frisiae Libera à Flevo in Lavicam quae Osteresia, atque hinc in Amisiam, quae Groningana cum Transvechtana Dicione Episcopatus Trajectini. Post eluviones seculi XIII

1 : 550000 Mollova mapová sbírka Alting, Menso
$title$

Vtrivsqve Frisiorvm Regionis Noviss: Descriptio

1 : 410000 Mollova mapová sbírka
$title$

Pars II et III Frisiae liberae a Flevo in Lavicam, quae Ostfresia atque hinc in Amisiam, quae Groningana, cum Transvechtana dicione episcopatus Trajectini post eluviones seculi XIII

1 : 480000 auctore Mensone Alting G. de Broen fecit ... [Amstelaedami] : [apud Henricum Wetstenium]
$title$

Tabula Frisiae orientalis

1 : 210000 Aurich (Německo) Coldewey, Ehrenreich Gerhard Allard, Abraham ex officina Ioh. Christoph. Homanni
$title$

Tabula Frisiae orientalis

1 : 210000 Aurich (Německo) Coldewey, Ehrenreich Gerhard Allard, Abraham ex officina Ioh. Christoph. Homanni
$title$

Descriptio Frisiae Liberae inter Kinnemum et Amisiam sub Francorum reditum usq; ad eluviones seculi XIII.

1 : 590000 Mollova mapová sbírka Alting, Menso Broen, Gerrit de
$title$

Tabula Frisiae, Groninghae, et territory Embdensis nec non circumjacentium regionum puta Transisalaniae, Benthemiae, Westphaliae, et Oldenburgi

1 : 300000 noviter summa cura et studio edita, a Nicolao Johannide Piscatore. [Amsterdam] : [Claes Jansz. Visscher]
$title$

Le Theatre de Bellone :

Mollova mapová sbírka Schenk, Pieter Braakman, Adriaan
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile