Maps of Bangka-Belitung Islands

Maps of Bangka-Belitung Islands

$title$

Partie, Sumatra. Oceanique no. 19.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

New chart of the straits of Sunda, Banca, Gaspar and Billiton

1 : 110000 drawn from the best authorities, by J. W. Norie, Hydrographer, &c. J. Stephenson, engraver London : Norie
$title$

Geologische overzichtskaart van den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel : Billiton, Zuidwest-Borneo Blad 1X / bewerkt door L.J.C. van Es Jr

Landsdrukkerij Batavia Weltevreden : Landsdrukkerij
$title$

Banca and Gaspar straits (1958)

Banca and Gaspar Straits. Mintok Bay, etc. [Admiralty Chart]
$title$

Pontianak / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Pontianak / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Algemeene schetskaart van Nederlandsch-Indië : Gouv[ernement] Borneo : Res[identie] Zuider- en Oosterafd[eeling] v[an] Borneo / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

[Kaart van Straat van Sunda]

[S.l. : s.n.
$title$

Palembang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Palembang / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Geologische overzichtskaart van Bangka en Billiton

Amsterdam : Joh. G. Stemler
$title$

Pangkal Pinang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Kendawangan / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Teloekbetoeng / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Kaart van den Archipel van Riouw, Singapore en Lingga [and] Kaart van de eilanden Bangka en Blitong

D. Heyse, graveur lith. te 's Hage ; gedr. bij P. Blommers te 's Hage te 's Hage : uitgave van K. Fuhri
$title$

A map of the island of Banca

1 : 200000 by M. H. Court R. Baily sculpt. London : Black, Kingsbury, Parbury & Allen
$title$

Kaart van den Riouw- en Lingga-Archipel / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Het eiland Banka, 1819 [and] De rivier van Palembang, 1821

1 : 650000 Amsterdam : Wed. G. Hulst van Keulen
$title$

Schets-taalkaart van de Residentie Bangka / samengesteld door K.F. Holle, Adviseur-Honorair voor Inlandsche Zaken, naar gegevens verstrekt door de ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en met medewerking van het Topographisch Bureau te Batavia

Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Res[identie] Bangka en Onderh[oorigheden] / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Geologische kaart van Bangka / naar de opnemingen der mijningenieurs en eigen onderzoekingen samengesteld door R.D.M. Verbeek

Amsterdam : Joh. G. Stemler
$title$

Pontianak / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Belinjoe / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Banka : overzichtskaart der alluviale tinertsafzettingen en van de wegen / aut. C.J. van Doorne

[S.l. : s.n.]
$title$

[Bangka]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Menggala]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Marga-indeeling Residentie Lampongsche Districten

[S.l. : s.n.]
$title$

Residentie Lampongse Districten / bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau

Encyclopaedisch Bureau Batavia Welt[evreden] (Batavia) : Top[ografische] Inr[ichting]
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Lampoengsche Districten / Topografische Dienst

Topografische Dienst Weltevreden Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Bangka]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile