Maps of Amapa

Maps of Amapa

$title$

Guyanes.

1 : 3100000 Buchon, J. A. C.; Carey, H. C.; Lea, I.
$title$

Carte des colonies Française et Hollandaise de la Guyane

1 : 2923974 Mentelle, E. (Edme), 1730-1815 P.G. Chanlaire, Rue Geoffoy-Langevin, No. 328 ; et. E. Mentelle, Galerie du Museum No. 19
$title$

Guyane Française

Vidal de La Blache, Paul
$title$

Carte de St. Domingue

1 : 2500000 Herbin de Halle, Etienne de.
$title$

Guyanes. Amer. Merid. 7.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

Carte de la Guïane Françoise ou de Gouvernement de Caïenne : depuis le Cap de Nord, jusqu'a la Rivière de Maroni iclusivement

1 : 1700000 Anville, Jean Baptiste Bourguignon d', 1697-1782 [s.n.]
$title$

De zee kusten van Guijana tussen Cabo Noord en Rio Amano

Brazil Gerard van Keulen
$title$

Kaart van Suriname / naar de opmetingen van J.F.A. Cateau van Rosevelt en J.F.A.E. van Lansberge ; aangevuld tot 1898 met die van, en geteekend door W.L. Loth

1 : 500000 Cateau van Rosevelt, J. F. A.; Lansberge, J. F. A. E. van; Loth, W. L. Amsterdam : De Bussy
$title$

A Map of the Colony of Surinam

1 : 3800000
$title$

Charte von einem Theile der Spanischen Guayane über die Verbindung zwischne dem Orinoco und Amazonen Fluss

Amazonka Humboldt, Alexander von
$title$

Suriname

1 : 1040000 Annotatie: Uit: Neuer Handatlas ... / E. Debes. - Leipzig, 1893-; Ook verschenen in: Ons Suriname / H. Weiss. - Utrecht, 1911 Leipzig : Wagner & Debes
$title$

Guiana.

1 : 4400000 van Bercheyck, L.L.
$title$

Kaart der overzeesche bezittingen van Z.M. den Koning der Nederlanden, ten westen de Kaap de Goede Hoop

1 : 800000 's-Gravenhage : bij F. J. Weijgand
$title$

Algemeene kaart van de colonie of provintie van Suriname

Surinam Lavaux, Alexander de Leth, Hendrik de in de Visscher
$title$

De kusten van Suraname van Marawini tot de Barbice vertoonende de nette en ware distantie der riviere

Suriname Gerard van Keulen
$title$

Kaart van de kolonie Suriname, een gedeelte van Guijana, Nederlandsche bezitting op het vasteland van Zuid-Amerika

1 : 194000 uitg. in het jaar 1784, door den Ing. J.C. Heneman 's-Gravenhage [etc.] : Van Cleef
$title$

Algemeene kaart van de Colonie of Provintie van Suriname : met de rivieren, districten, ontdekkingen door militaire togten en de grootte der gemeeten plantagien

1 : 150000 door last, op kosten, en met approbatie der E.E. Heeren Directeurs van de Societeit, naar de naaukeurigste waarneemingen door den Ingenieur Alexander de Lavaux geteekend Te Amsterdam : by Covens en Mortier
$title$

Land-kaart van het eiland en de volksplanting van Cayenne aan de kust van Zuid-Amerika

1 : 150000 [Amsterdam : Isaak Tirion]
$title$

Kaart van het bebouwde gedeelte van Surinamen / door Js. van den Bosch ; gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon

C. van Baarsel en Zoon s-Gravenhage ; Amsterdam : Gebroeders van Cleef
$title$

Nieuwe Kaart van Suriname : vertonende de stromen en land-streken van Suriname, Comowini, Cottica, en Marawini, gelegen in Zuid America op de kusten van Caribana. 6 gr. benoorden de Linie Equinoct. met naauwkeurige aanwijzinge van alle de steden, sterktens en plantagien mitsgaders de diepte der stromen en banken volgens de nieuwste waarnemingen

1 : 600000 Annotatie: Zie ook R. Bijlsma, De karteering van Suriname ten tijde van goeverneur Van Aerssen van Sommelsdijck, in: De West Indische Gids II (1920), p. 351-354; Schaalstokken: "Duitsche Mylen 15 in een graad", en: "Uuren gaans van 20 in een graad"; Gegevens verzameld over de periode/Data collected over the period: 1718 T Amsterdam : by J. Ottens
$title$

Kaart van de rivier de Suriname

1 : 150000 Zimmermann, G. P. H C.F. Stemler
$title$

(Facsimile) Part of Chart of the Guiana Coast by Jefferys.

1 : 550000 Jefferys, Thomas
$title$

Naaukeurige platte grond van den staat loop van Rio de Berbice met derzelver plantagien in de geoctrojeerde colonie de Berbice

1 : 314957
$title$

Nieuwe gameten Kaart van de Colonie de Berbice met der zelver Plantagien en de Namen der Bezitters

1 : 256000
$title$

Carte idéale du grand chemin à faire pareil à celui d'Orange pour communiquer en droite ligne de la Rivière de Suriname et Comewine pour y etablir des postes et des villages à fin de couvrir tous les plantages de Comewine et Cottica

1 : 170000 [par Bermond, Direct. et Commadant, Surin.] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Nieuwe ez zeer accuraate generaale caart van de twee rievieren Berbice en Canja met alle desselts plantagien en gronden op ordre van de Edl. Agtere. Heeren Direceuren van de geoctroyeerde colonie

1 : 91870
$title$

The island and colony of Cayenne : subject to the French on the continent of South America

1 : 160000 Jefferys, Thomas, d. 1771 Thos. Jefferys, near Charing Cross
$title$

Cayenne.

1 : 160000 Jefferys, Thomas
$title$

Carte de l'Isle de Caïenne et des rivières voisines ... : dressée sur une carte faite dans le pays ... sur les mémoires de Mr. Milhau

1 : 100000 Anville, Jean Baptiste Bourguignon d', 1697-1782 Saugrain
$title$

[Carte de la riviere et de la colonie Demerari jusqu'a Mahayka Creek]

1 : 118800
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile