Maps of Moravskoslezský

Maps of Moravskoslezský

$title$

Kraj ostravský

$title$

Kraj Ostravský

$title$

Kraj Ostravský

$title$

Slezská silniční mapa

$title$

Přehledná mapa katastrálních území ve Slezsku

$title$

Mapa země Moravské. S částmi pohraničnými Slezska, Čech, Rakous i Uher

$title$

Přehledná hydrografická mapa povodí Odry na Moravě a ve Slezsku

1 : 750000 Odra-povodí Čs. státní ústav hydrologický
$title$

Mapa dekanátů, poutních míst a klášterů vévodství slezského

Slezsko (Česko)
$title$

Die Markgrafschaft Maehren mit dem Herzogthume Schlesien

$title$

Mapa silnic Markrabství Moravského s enklávou Osoblažskou ve Vejvodství Slezském

$title$

Marchionatus Moraviae circulus Preroviensis

1 : 150000 Morava (Česko) Müller, Johann Christoph Homann, Johann Baptist Io. Baptista Homanno
$title$

$title$

Sbírka map a diagramů použitých na mírových konferencích v Paříži v letech 1919 - 1920

$title$

Principatvs Silesiae Oppaviensis novissima tabula geographica

1 : 150000 Opava-oblast (Česko) Wieland, Johann Wolfgang Schubarth, Matthäus Homannianos Heredes
$title$

Principatvs Silesiae Oppaviensis novissima tabula geographica

1 : 150000 Opava-oblast (Česko) Wieland, Johann Wolfgang Schubarth, Matthäus Homannianos Heredes
$title$

Carte Topographique d'Allemagne.

1 : 220000 Mollova mapová sbírka Jaeger, Johann Wilhelm Abraham Facius, Georg Siegmund Jäger, Johann Wilhelm Abraham
$title$

Principatvs Silesiae Oppaviensis novissima Tabula geographica.

1 : 150000 Mollova mapová sbírka Wieland, Johann Wolfgang Homann, Johann Baptista - dědici
$title$

$title$

$title$

Marchionatus Moraviae circulus Preroviensis

1 : 150000 Morava (Česko) Müller, Johann Christoph Homann, Johann Baptist Io. Baptista Homanno
$title$

Marchionatus Moraviae circulus Preroviensis

1 : 150000 Morava (Česko) Müller, Johann Christoph Homann, Johann Baptist Io. Baptista Homanno
$title$

Marchionatus Moraviae circulus Preroviensis

1 : 150000 Morava (Česko) Müller, Johann Christoph Homann, Johann Baptist editore Io. Baptista Homanno
$title$

Marchionatus Moraviae Circulus Preroviensis.

1 : 233300 Mollova mapová sbírka Müller, Johann Christoph Homann, Johann Baptista
$title$

Der Prerauer Kreis

1 : 200000 Přerov-oblast (Česko) Schenkl, Conrad Philipp Winiker, Karel Carl Winiker
$title$

Der Prerauer Kreis

1 : 200000 Přerov-oblast (Česko) Schenkl, Conrad Philipp Winiker, Karel Carl Winiker
$title$

Der Prerauer Kreis

1 : 200000 Přerov-oblast (Česko) Schenkl, Conrad Philipp Winiker, Karel Carl Winiker
$title$

Komunikační mapa země Moravskoslezské

1 : 100000 Moravská Ostrava (Ostrava, Česko) Morslez. zem. výbor
$title$

Carte ethnographique de la région de Ratiboř

Ratiboř (Polsko : oblast) Service cartographique de l'Armée Tchécoslovaque
$title$

Theil von Schlesien.

Slezsko (Polsko) Weiland, Karl Ferdinand Bürck, A. im Verlage des Geograph. Instituts
$title$

Tabula Generalis Marchionatus Moraviae in sex circulos divisae]

1 : 183000 Mollova mapová sbírka Müller, Johann Christoph Gastl, Jan Jiří
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile