Maps of Blatná

Maps of Blatná

$title$

Podrobná místopisná mapa Království Českého

$title$

Podrobná mapa Království českého

1 : 100000 Blatná (Strakonice, Česko : oblast) Srp, Jan Jaroslav Bursík
$title$

Vilímkovy místopisné mapy zemí Koruny české

1 : 100000 Blatná (Strakonice, Česko) Srp, Jan Jos. R. Vilímek
$title$

II. vojenské mapování 15

1 : 144000
$title$

Multiplikáty předcházející mapy, list 1 1

$title$

Přehlední mapa panství vorlického [sic]

1 : 75600 Orlík nad Vltavou-oblast (Česko) Waraus, E.
$title$

Übersichtskarte der Herrschaft Worlik

1 : 43200 Orlík nad Vltavou-oblast (Česko) Runčík, V.
$title$

Náčrty majetkové držby statků v okolí Orlíka a Zvíkova za Karla IV., po r. 1430, po r. 1540 a r. 1620 vyhotovené r. 1893 prof. Aug. Sedláčkem, list 3 1

$title$

Přehledná mapa panství Orlíka a Zvíkova a přivtělených statků Bukovan, Zalužan a Zbenic 1

$title$

Mapa okresu Blatenského

1 : 80000 Blatná-oblast (Strakonice, Česko) Rollinger, Jos. Neudörfl, Josef Věnceslav J.V. Neudörfl
$title$

Přehledná mapa velkostatku Orlíka, Čimelic a Varvažova s vyznačením hranic jednotlivých katastrálních obcí a pozemkové držby velkostatku s označením jednotlivých parcel 1

$title$

Přehledná mapa velkostatku Orlíka, Čimelic a Varvažova s vyznačením hranic jednotlivých katastrálních obcí a pozemkové držby velkostatku s označením jednotlivých parcel 1

$title$

Plan der hochfürstlich Schwarzenbergischen Herrschaften Worlik und Klingenberg

1 : 41400 Bukovany (Příbram, Česko) Hertschl, Franz
$title$

Přehledná mapa panství Orlíka a přivtělených statků 1

$title$

Náčrty majetkové držby statků v okolí Orlíka a Zvíkova od Karla IV. do r. 1850 znázorňující historický vývoj panství orlického a okolních statků, vyhotovené M. Jakubičkou r. 1917 podle Sedláčkových historických mapek, list 5 1

$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Březnice - Mirotice - Orlík - Zvíkov. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 43. List 44,

1 : 75000
$title$

Přehledná mapa velkostatku Orlíka, Čimelic, Varvažova, Tochovic a přivtělených statků Bukovan, Zalužan, a Zbenic podle majetkového stavu z r. 1905/06 1

1 : 25000
$title$

[Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapy vzdáleností všech míst při silnici ležících]

1 : 75000 Březnice (Příbram, Česko : oblast) Bělohlav, Josef F. Topič
$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Blovice - Nepomuk - Blatná. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 42. List 32,

1 : 75000
$title$

Přehlední [sic] mapa velkostatek Rožmital

1 : 50000 Rožmitál pod Třemšínem-oblast (Česko)
$title$

$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Březnice-oblast (Příbram, Česko) Siglitz, Franz
$title$

III. vojenské mapování 4252/1

1 : 25000
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Blatná-oblast (Strakonice, Česko) Albrecht, Julius
$title$

III. vojenské mapování 4152/3

1 : 25000
$title$

$title$

III. vojenské mapování 4252/1

1 : 25000
$title$

$title$

General-Mape der Herrschaft Březnic

1 : 34560 Březnice (Příbram, Česko : oblast)
$title$

Přehledná mapa rybníků velkostatku Orlík, list 3 1

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile