Maps of Western Slovakia

Maps of Western Slovakia

$title$

Novissima et accuratissima Hungariae cum circumjacentibus

$title$

Nieder-Ungern

Slovensko západní Kipferling, Karl Joseph Berken von Ottendorff, Johann im Verlage des Kunst- und Industrie Comptoirs
$title$

Nieder-Ungern

Slovensko západní Kipferling, Karl Joseph Berken von Ottendorff, Johann im Verlage des Kunst- und Industrie Comptoirs
$title$

Podrobný přehled politického rozdělení země Slovenské a Podkarpatoruské

Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Podrobný přehled politického rozdělení Slovenska a Podkarp. Rusi

Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Braun: Autová mapa I-III (Slovensko, Podkarpatská Rus)

$title$

$title$

Juhovýchodné Moravskoslezsko, Západné Slovensko

1 : 300000 Bratislava (Slovensko) Fastr Eduard
$title$

Freytag & Berndt ́s: Auto-Strassenkarten

$title$

Stredoslovenský kraj

$title$

Střední Pováží

$title$

Die Donau, der Fürst aller Europaeischen Flüsse :

Mollova mapová sbírka Hoffmann, Johannes Hoffmann, Johann
$title$

Mapa země moravské

$title$

Bez titulu: mapy slovenských krajů

$title$

Mapa země Moravské. S částmi pohraničnými Slezska, Čech, Rakous i Uher

$title$

Neubertova generální automapa Republiky československé

1 : 200000 Banská Bystrica (Slovensko : oblast) Soukup, Jan V. Neubert a synové
$title$

Trencsén vármegye térképe

1 : 355000 Trenčín (Slovensko : oblast) Kogutowicz, Manó Magyar Földrajzi Intézet
$title$

Bez titulu: mapy slovenských krajů

$title$

Generalkarte von Zentraleuropa

$title$

Stolice Prešpurk a Nitra

Bratislava, Nitra, ethnische Gruppe
$title$

Kraj žilinský

$title$

Vermehrte und Verbesserte Landkarten des Königreichs Ungarn :

1 : 500000 Mollova mapová sbírka Stier, Martin Böner, Johann-Alexander Endter, Martin
$title$

Unter Neutraer-Comitat

1 : 280000 Nitra-oblast (Slovensko)
$title$

Unter Neutraer-Comitat

1 : 290000 Nitra (Slovensko : oblast)
$title$

Mappa Comitatvs Nitriensis :

1 : 170000 Mollova mapová sbírka Mikoviny, Sámuel Nicolaï, Georg David Christoph
$title$

C. Trencsin

Slowakei Komitat Trentschin
$title$

Československo v mapách

$title$

Stolice Trenčín. Stolice Turec

Trenčín (Okres), Komitat Martin (Slowakei), ethnische Gruppe
$title$

$title$

Kraj banskobystrický

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile