Maps of Pizen

Maps of Pizen

$title$

Pharusův plán královského města Plzně

$title$

Pharusův plán královského města Plzně

Barevný tištěný plán města Plzně, významné stavby zobrazeny z vysokého nadhledu. Červeně vyznačena tramvajová doprava. V levém dolním rohu seznam ulic a náměstí. Výhradní právo prodeje v knihkupectví Jiřího Faustusa.
$title$

Pharusův plán královského města Plzně

Plzeň (Česko) Ježek, Josef Hennig, C. Pharus
$title$

Nejnovější a nejúplnější Plán král. města Plzně

Barevný plán města s vloženými plánky - v pravém dolním rohu plánek Lochotína (16 x 21 cm) a v levém dolním rohu plánek trestní věznice na Borech (7 x 6 cm). U pravého dolního rohu tabulka s vyvětlivkami, která zasahuje do plánku Lochotína. Kolem spodního a svislých okrajů mapy pás s reklamními štítky. Barevně odlišeny jednotlivé čtvrtě. Vyznačeny tramvajové linky, železnice a prozatím prázdné parcely pro občanskou výstavbu.
$title$

Plzeň

Plán Plzně, pochází asi z nějakého Průvodce po městě cca 1900, bez okrajových částí. Občanská výstavba je vyznačena červenou barvou a označena arabskými čísly. Vysvětlivky po pravé straně.
$title$

Město Plzeň za času obležení Arnoštem hrabětem z Mansfeldů roku 1618

Plzeň (Česko) Martin Hruška
$title$

Abbildung der Statt Pilsen in Böhmen und wie selbige durch Gen. von Mansfeld belägert und eingenohmen worden

Plzeň (Česko) Merian, Matthaeus
$title$

Plan der königlichen Kreisstadt Pilsen 1864

Uliční plán města Plzně s vyznačenými domovními bloky, významnými budovami, parky, zahradami a železnicí. V pravém horním rohu název, pod ním výčet veřejných budov, továren a institucí. V pravém dolním rohu v rámečku mapka Lochotína.
$title$

Abriss der Statt Pilsen in Böhmen wie dieselbige belägert, gestürmt und eingenohmen worden

Plzeň (Česko) Keller
$title$

Reisehandbuch für das Königreich Böhmen

$title$

Koenigliche Kreis-Stadt Pilsen

Plzeň (Česko) Platzer, Thaddaeus Platzer, Leopold
$title$

Nejnovější a nejúplnější plán král. města Plzně

1 : 4400 Plzeň (Česko) Václ. Chmelíček
$title$

Plzeň

$title$

Plán královského kr. města Plzně : Plan der königl. Kreisstadt Pilsen

Dvojjazyčný česko-německý plánek Plzně z 90. let 19. století. Bytová a průmyslová zástavba vyznačena okrovou barvou.
$title$

Plan der königlichen Kreisstadt Pilsen 1871 : nach dem authentischen Stadplan

Uliční plán města Plzně s vyznačenými bloky domů, významnými stavbami, parky, zahradami a železnicí. V pravém dolním rohu plánek vilové čtvrti Lochotín.
$title$

Plzeň

$title$

Plan der königlichen Kreisstadt Pilsen

1 : 4800 Plzeň (Česko) Schabat, H. J. Schiebl
$title$

Plan [sic] královského krajského města Plzně

Plzeň (Česko) Kohut, Josef Líčka, Josef J. Schiebl
$title$

Grundriss der Königlichen Kreisstadt Pilsen

Plán Plzně z r. 1840 zaznamenávající ještě městské hradby. Popsány čísla domů a názvy ulic.
$title$

Situations Plan der königl. Kreisstad Pilsen, welcher durch gnädigen Vorschub eines löb

Rukopisný půdorysný plán Plzně a nejbližšího okolí, vzniklý na podkladě měření skupiny vojenských geometrů pod vedením hejtmana Kitelliho. Vlevo nahoře svitek s názvem, který pokračuje po dvojtečce : Regiments unter meiner Anleitung von denen hier nebenbenannten Herrn Officiers, Cadets, Unterofficiers und anderen Individuen, die meinen geometrischen Vorlessungen verflossenes halbe Jahr beygewohnet, aufgenommen worden anno 781, und zwar Unter Commando des Herrn Obersten Grafen Strasoldo, Thm: de Kitelli, hauptmann. V dolním levém rohu kompasová střelka. V pravém horním rohu svitek s vysvětlivkami číselných značek. Pod ním parergon v podobě architektonických trosek se jmény vojáků, podílejících se na vyměřování. Zcela dole měřítko.
$title$

Plan von Pilsen

1 : 11520 Plzeň (Česko) Kohut, Josef Líčka, Josef Franz Řivnáč
$title$

Plzeň

Plzeň (Česko) Kohut, Josef Líčka, Josef Frant. Řivnáč
$title$

Orientační plán města Plzně

$title$

Situations-Plan des Bürgerl. Bräuhauses in Pilsen 1892

1 : 2000 Plzeň (Česko : oblast) Kubik, W.
$title$

Plán Plzně

$title$

Pilsen

Plzeň (Česko) Merian, Matthaeus
$title$

Hospodářská mapa revíru Liščí

1 : 5890
$title$

Názorný plán památek a veřejných budov v Plzni

Plzeň (Česko) Lauda, Ladislav Wanitschek, F. Marie Lábková
$title$

Orientační plán města Plzně : List 16

Orientační plán města Plzně, list č. 16 - Měšťanský pivovar, nádraží, část Petrohradu, Letná, Doubravka. Celkem 8 jednotlivých listů.
$title$

Orientační plán města Plzně

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile