Maps of okres Plzeň-město

Maps of okres Plzeň-město

$title$

Umgebungskarte von Pilsen

$title$

[Umgebung von Pilsen]

1 : 75000 Plzeň (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Umgebungen von Pilsen

1 : 750000 Plzeň (Česko : oblast) Kiss, Josef K. k. militär-geographisches Institut
$title$

Podrobná mapa Království českého

1 : 100000 Plzeň (Česko : oblast) Srp, Jan Jaroslav Bursík
$title$

Okolí města Plzně

1 : 75000 Plzeň (Česko : oblast) nákladem okresního výboru
$title$

Special - Karte des Koenigreiches Boehmen

$title$

Spezial Karte von Böhmen

$title$

II. vojenské mapování 18

1 : 144000
$title$

Plzeň a okolí

1 : 75000 Plzeň (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Pilsen und dessen Umgebung přehledka

$title$

Okolí města Plzně

Mapa okolí města Plzně, vydaná na podkladu vojenských speciálek. Zachycena oblast od Nýřan po Padrťské rybníky a od Krašovic po Snapoušovy.
$title$

Školní mapa politického okresu Plzeňského

$title$

Podrobná místopisná mapa Království Českého

$title$

Školní mapa politického okresu Plzeňského

$title$

Pilsner Vicariat

Plzeň-oblast (Česko)
$title$

Regni Bohemiae Circulus Pilsnensis

1 : 220000 Plzeň-oblast (Česko) Müller, Johann Christoph ab Homannianis Heredibus
$title$

Regni Bohemiae Circulus Pilsnensis

1 : 220000 Plzeň-oblast (Česko) Müller, Johann Christoph ab Homannianis Heredibus
$title$

Regni Bohemiae Circulus Pilsnensis

1 : 200000 Plzeň-oblast (Česko) Müller, Johann Christoph ab Homannianis Heredibus
$title$

Regni Bohemiae Circulus Pilsnensis

1 : 220000 Plzeň-oblast (Česko) Müller, Johann Christoph ab Homannianis Heredibus
$title$

Mapa okresu Plzeň

Mapa plzeňského okresu. Vlevo dole vysvětlivky značek, vpravo dole grafická měřítka.
$title$

Zastupitelský okres Plzeňský

Rukopisná mapa zastupitelského okresu Plzeňského. Vyznačeny jednotlivé obce a hranice jejich katastrů. Zaznamenána síť sídel, vodních toků a komunikační. Znázorněny mlýny a rozptýlené jednotlivé stavby. Vlevo dole grafické měřítko.
$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapy vzdáleností všech míst při silnici ležících

1 : 75000 Nýřany (Česko : oblast) Bělohlav, Josef F. Topič
$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Plzeň - Nýřany - Stod. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 24. List 21,

1 : 75000
$title$

Dobřany a okolí

1 : 75000 Dobřany (Plzeň-jih, Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Rokycany a okolí

1 : 75000 Rokycany (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

$title$

$title$

Geologická mapa jižní části plzeňské pánve kamenouhelné

$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Nýřany-oblast (Česko) Bulla, Eduard
$title$

Povodeň ve středních Čechách dne 25. a 26. května 1872

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile