Maps of Pizen

Maps of Pizen

$title$

Plán královského města Plzně

$title$

Plán královského města Plzně

Plán Plzně zachycuje území od Bolevce po Borskou trestnici a od Karlova po Doubravku. Občanská výstavba je vyznačena červenou barvou, fialovou jsou označeny tovární objekty a veřejné stavby, železnice, vlečky a linky tramvají jsou označeny černě.
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-009 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-012 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-008 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-011 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-010 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Plán královského města Plzně a okolí

Plán Plzně se zvýrazněnými významnějšími veřejnými budovami z doby kolem 1903. Zachycuje území od Lochotína po věznici a od Skvrňan po Úslavu. Občanská výstavba je vyznačena černým šrafováním, tmavším jsou označeny podniky a vojenské budovy. Vyznačeny linky tramvají, platný regulační plán a chystaná regulace řek. Vlevo dole vysvětlivky, vlevo nahoře rámeček s názvem a městským znakem.
$title$

Plán král. města Plzně, upravený městským stavebním úřadem = Plan der Königl. S

Tištěný plán města Plzně, upravený městským stavebním úřadem. Nadpis, popisky a vysvětlivky česko-německy.
$title$

Plán král. města Plzně, upravený městským stavebním úřadem

Plán města Plzně, upravený stavebním úřadem, zachycující stav před r. 1900. Zaznamenám rozsáhlý projekt zástavby kolem dnešní Klatovské třídy a počátky zástavby čtvrti Petrohrad.
$title$

Plán král. města Plzně

1 : 7230 Plzeň (Česko) Jiří Faustus
$title$

Abbildung der Statt Pilsen in Böhmen und wie selbige durch Gen. von Mansfeld belägert und eingenohmen worden

Plzeň (Česko) Merian, Matthaeus
$title$

Plzeň

Plán Plzně, pochází asi z nějakého Průvodce po městě cca 1900, bez okrajových částí. Občanská výstavba je vyznačena červenou barvou a označena arabskými čísly. Vysvětlivky po pravé straně.
$title$

Pharusův plán královského města Plzně

Plzeň (Česko) Ježek, Josef Hennig, C. Pharus
$title$

Pharusův plán královského města Plzně

$title$

Nejnovější a nejúplnější Plán král. města Plzně

Barevný plán města s vloženými plánky - v pravém dolním rohu plánek Lochotína (16 x 21 cm) a v levém dolním rohu plánek trestní věznice na Borech (7 x 6 cm). U pravého dolního rohu tabulka s vyvětlivkami, která zasahuje do plánku Lochotína. Kolem spodního a svislých okrajů mapy pás s reklamními štítky. Barevně odlišeny jednotlivé čtvrtě. Vyznačeny tramvajové linky, železnice a prozatím prázdné parcely pro občanskou výstavbu.
$title$

Pharusův plán královského města Plzně

Barevný tištěný plán města Plzně, významné stavby zobrazeny z vysokého nadhledu. Červeně vyznačena tramvajová doprava. V levém dolním rohu seznam ulic a náměstí. Výhradní právo prodeje v knihkupectví Jiřího Faustusa.
$title$

Plan der königlichen Kreisstadt Pilsen 1864

Uliční plán města Plzně s vyznačenými domovními bloky, významnými budovami, parky, zahradami a železnicí. V pravém horním rohu název, pod ním výčet veřejných budov, továren a institucí. V pravém dolním rohu v rámečku mapka Lochotína.
$title$

Město Plzeň za času obležení Arnoštem hrabětem z Mansfeldů roku 1618

Plzeň (Česko) Martin Hruška
$title$

Reisehandbuch für das Königreich Böhmen

$title$

Orientační plán města Plzně : List 15

Orientační plán města Plzně, list č. 15 - vnitřní město, Škodovy závody, přední Skvrňany. Celkem 8 jednotlivých listů.
$title$

Koenigliche Kreis-Stadt Pilsen

Plzeň (Česko) Platzer, Thaddaeus Platzer, Leopold
$title$

Abriss der Statt Pilsen in Böhmen wie dieselbige belägert, gestürmt und eingenohmen worden

Plzeň (Česko) Keller
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile