Maps of Plzeňský

Maps of Plzeňský

$title$

Charte vom Pilsner Kreise ...

$title$

Charte von Pilsner Kreise des Königreiches Böheim nach zuverlässigen geographischen Hü

Tištěná mapa Plzeňského kraje s vyznačením názvů sousedících krajů. Názvové údaje v oválu v horním levém rohu. V pravém horním rohu tabulka s údaji zeměpisných měr vybraných míst kraje podle Can. Davida. V levém dolním rohu údaje o Plzeňském kraji, vpravo tabulka s vysvětlivkami zkratek a značek.
$title$

Charte vom Pilsner Kreise des Königreiches Böheim

1 : 243000 Plzeň-oblast (Česko) Kreibich, František Jakub Jindřich Enders, C. W. C.W. Enders
$title$

Charte vom Pilsner Kreise des Königreiches Böheim

1 : 243000 Plzeň-oblast (Česko) Kreibich, František Jakub Jindřich Enders, C. W. C.W. Enders
$title$

Charte vom Pilsner Kreise des Königreiches Böheim

1 : 243000 Plzeň-oblast (Česko) Kreibich, František Jakub Jindřich Enders, C. W. C.W. Enders
$title$

Charte vom Pilsner Kreise des Königreiches Böheim

1 : 243000 Plzeň-oblast (Česko) Kreibich, František Jakub Jindřich Enders, C. W. C.W. Enders
$title$

Charte vom Pilsner Kreise des Königreiches Böheim

1 : 260000 Plzeň-oblast (Česko) Kreibich, František Jakub Jindřich C. W. Enders
$title$

Charte vom Pilsner Kreise des Königreiches Böheim

1 : 243000 Plzeň-oblast (Česko) Kreibich, František Jakub Jindřich Enders, C. W. C.W. Enders
$title$

Charte vom Pilsner Kreise des Königreiches Böheim

1 : 260000 Plzeň-oblast (Česko) Kreibich, František Jakub Jindřich C. W. Enders
$title$

Charte vom Pilsner Kreise des Königreiches Böheim

1 : 243000 Plzeň-oblast (Česko) Kreibich, František Jakub Jindřich Enders, C. W. C.W. Enders
$title$

Charte vom Pilsner Kreise des Königreiches Böheim

1 : 243000 Plzeň-oblast (Česko) Kreibich, František Jakub Jindřich Enders, C. W. C.W. Enders
$title$

Carte chorographique de la Boheme...

$title$

Charte ehermaliger Burgen & Vesten im Pilsner & Klattauer Kreise Böhmens

1 : 530000 Klatovy-oblast (Česko)
$title$

Turistická mapa značených cest v západních Čechách

$title$

A. Pilsner und B. Klattauer Kreis

$title$

A. Pilsner und B. Klattauer Kreis...

$title$

Regni Bohemiae Circuli Pilsen et Klattau Ex Müllerianis aliisque recentissimis subsidiis

Tištěná přehledná mapa Plzeňského a Klatovského kraje vydaná Homannovými dědici podle Müllerovy mapy Čech. Zachycuje sídelní a vodní síť, terén a lesy naznačeny kopečky a stromky. V sousedícím území zaznamenána významnější místa. Označena sídla významnější šlechty (hr. v. Sinzendorf v Plané, premonstráti v Teplé, benediktýní v Kladrubech, Löwenstin v Bezdružicích). Vpravo nahoře v jednoduchém rámci zdobeném vinnými úponky 'SCALA MILLIARIUM.', vpravo dole v rokajovém rámci název, vlevo dole v rokajovém rámci latinské vysvětlivky značek 'Signorum Explicatio'. Značkami rozlišeny 4 typy měst, zámky, 2 typy vsí, kláštery, samoty, mlýny a o samotě stojící kostely.
$title$

Provincia Pilsnensis

Plzeň-oblast (Česko) Bernardi, Augustin Augustin Bernardi
$title$

Provincia Pilsnensis

Plzeň-oblast (Česko) Winkler, Johann Christoph
$title$

Provincia Pilsnensis

Plzeňský kraj (Česko) Müller, Johann Christoph
$title$

Provincia Pilsnensis

Plzeň-oblast (Česko) Müller, Johann Christoph JC. Winkler
$title$

Circulus Pilsnensis

Plzeň-oblast (Česko) Glocksperger, Johannes
$title$

Special-Karte des Pilsner Kreis - resp. politischen Verwaltungsbezirkes im Boehmen

1 : 229000 Plzeňský kraj (Česko) Schmidt, Eduard Flemming, C.
$title$

Special-Karte des Pilsner Kreis, resp. politischen Verwaltungsbezirkes in Boehmen

1 : 229000 Plzeň-oblast (Česko) Schmidt, Eduard Wend. Morauer
$title$

Special-Karte des Pilsner Kreis, resp. politischen Verwaltungsbezirkes in Boehmen

1 : 229000 Plzeň-oblast (Česko) Schmidt, Eduard Wend. Morauer
$title$

Pilsner Kreis

Plzeň (Česko : oblast) Berndt, Johann Christoph Anton Elsenwanger
$title$

Pilsner Kreis

Plzeň-oblast (Česko) Berndt, Johann Christoph Anton Elsenwanger
$title$

Pilsner Kreis

Plzeň-oblast (Česko) Berndt, Johann Christoph Anton Elsenwanger
$title$

A. Pilsner und B. Klattauer Kreis

Klatovy-oblast (Česko) A. Elsenwanger
$title$

A. Pilsner und B. Klattauer Kreis

Bavorsko (Německo) Elsenwanger, Antonín A. Elsenwanger
$title$

A. Pilsner und B. Klattauer Kreis

Bavorsko (Německo) Elsenwanger, Antonín A. Elsenwanger
$title$

A. Pilsner und B. Klattauer Kreis

Bavorsko (Německo) Elsenwanger, Antonín A. Elsenwanger
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile