Maps of Lišov

Maps of Lišov

$title$

Vodní stavby zřízené v 15. a 16. století na Třeboňsku

$title$

Generální mapa okresního hejtmanství Třeboňského

1 : 220000 Třeboň-oblast (Česko) Wagner, Jan Eduard F. Kytka
$title$

Blata

1 : 110000 Blata (Česko : národopisná oblast) Lego, František
$title$

Topografická mapa třeboňského panství se statky Bzí, Borovany a Hamr 1

$title$

Topografická mapa třeboňského panství se statky Bzí, Borovany a Hamr 1

$title$

Topografická mapa třeboňského panství se statky Bzí, Borovany a Hamr 1

$title$

Přehledná mapa panství třeboňského 1

1 : 60000
$title$

Administrativ Karte der Hochfürstlich Schwarzenberg ́schen Herrschaft Wittingau...

$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí,Lomnice, Borovany,Hamr a Val 1

$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí a Borovany 1

$title$

Administrativní mapa třeboňského panství 1

1 : 57600
$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí a Borovany 1

$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí a Borovany s vyznačením vodních toků 1

$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí a Borovany 1

$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí a Borovany (s vyznačením vodních toků) 1

$title$

Situační plán vodní soustavy v jihozápadní části Třeboňské pánve

$title$

Mapa porostů hlavního komplexu Třeboňského polesí náležejících revírů Kolenec, Mláka, Zámecký revír, Sv. Barbora, Cep a Hrdlořez, pro exkursi České lesnické jednoty v roce 1909 1

1 : 30000
$title$

Mapa porostů hlavního komplexu Třeboňského polesí náležejících revírů Kolenec, Mláka, Zámecký revír, Sv. Barbora, Cep a Hrdlořez, pro exkursi České lesnické jednoty v roce 1909 1

1 : 30000
$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Jindř. Hradec - Třeboň - N. Bystřice. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 49. List 73,

1 : 75000
$title$

Třeboň

1 : 75000 Třeboň (Česko : oblast) Reichsamt für Landesaufnahme
$title$

Třeboň

1 : 75000 Třeboň-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

III. vojenské mapování 4353

1 : 75000
$title$

Wittingau und Moldauthein

1 : 75000 Týn nad Vltavou (Česko : oblast) Pflügl K. u. k. militär-geographisches Institut
$title$

Wittingau und Moldauthein

1 : 75000 Týn nad Vltavou (Česko : oblast) Pflügl K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Wittingau und Moldauthein

1 : 75000 Třeboň (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Jindřichův Hradec a okolí

1 : 75000 Jindřichův Hradec (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

$title$

$title$

Mapa krajířovských rybníků na Chlumecku a hranic mezi panstvím chlumeckým a ličovským

$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Borovany-oblast (České Budějovice, Česko) Gerstner, Eduard von
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile