Maps of Parkstad Limburg

Maps of Parkstad Limburg

$title$

Limburgi Ducatus et Comitatus Valckenburgi Nova Descriptio

1 : 110000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Schenk, Peter II
$title$

Tabula Ducatus Limburch et Comitatus Valckenburch in Lucem edita

1 : 120000 Mollova mapová sbírka Wit, Frederik de Wit, Frederick
$title$

Nieuwe en naauwkeurige kaart van de drie landen van Overmaaze, Valkenburg, Daalhem en 's Hertogenrade

1 : 200000 J. Keyser schulp. 1739. te Amsterdam : by Isaak Tirion
$title$

Tabula Ducatus Limburch, et Comitatus Valckenburch

1 : 125000 in lucem edita a F. De Wit. Amsterdam : by I. Cóvens en C. Mortier
$title$

$title$

[114][117] Tabula Ducatus Limburch. et Comitatus Valckenburgh., uit: Atlas sive Descriptio terrarum orbis

Annotatie: Gedigitaliseerde versie. Amsterdam. Heiloo : Picturae (vervaardiger), 2015. tiff-bestand. Gedigitaliseerd: 07-01-2015; Origineel: Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XL.05127.-) ; Netherlands; Titelpagina ontbreekt Wit, Frederik de Amsterdam : Frederick de Wit
$title$

Dvcatvs Limbvrgvm

1 : 180000 Mollova mapová sbírka Martini, Aegidius Schenk, Peter I
$title$

Dvcatvs Limbvrgvm

1 : 266000 Mollova mapová sbírka Merian, Matthaeus Merian, Matthäus
$title$

Dvcatvs Limbvrgvm

1 : 180000 Mollova mapová sbírka Martini, Aegidius Blaeu, Joan I.
$title$

Dvcatvs Limbvrgvm

1 : 175000 Mollova mapová sbírka Martini, Aegidius
$title$

De klassis van Maastricht en landen van Overmaas

1 : 180000 door W.A. Bachiene ... J. van Jagen sculp. 1768. te Amsterdam : by D. onder de Linden
$title$

LIMBURGI Ducatus et Comitatus Nova Descriptio

1 : 110000 Limburg (Belgie : provincie) Visscher, Nicolaus per N. Visscher
$title$

Tabula ducatus Limburch et comitatus Valckenburch

1 : 115000 Limbursko Wit, Frederick de by Frederick de Wit
$title$

Carte Particuliere des environs de Maestricht Partie de Liege, Faucquemont, et Pays d'Outre-Meuse

1 : 116600 Mollova mapová sbírka Fricx, Eugène Henry Harrewyn, Jacques Fricx, Eugené Henry
$title$

Carte particuliere des environs de Maestricht, partie de Liege faucquemont, et Pays d'Outre-Meuse

1 : 116600 Mollova mapová sbírka Fricx, Eugène Henry Covens, Johannes I
$title$

Carte particuliere des environs de Maestricht, partie de Liege, Faucquemont, et Pays d'Outre-Meuse

1 : 110000 Belgie Fricx, Eugene Henry Harrewyn, Jacques chez Eugene Henry Fricx
$title$

Bl. 35 Maastricht, 1904, uit: Atlas A.N.W.B.

1 : 200000 titelvariant: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Wielrijders-atlas van Nederland; Annotatie: Titel op bladwijzer: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Titel op legendablad: Wielrijders-atlas van Nederland; Voor aanwezige bladen zie overzichtsblad; Annotatie geografische gegevens: De serie bestaat uit 36 bladen ANWB ['s-Gravenhage : A.N.W.B.]
$title$

Bijlage 23, uit: Eindverslag over de onderzoekingen en uitkomsten van den Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen in Nederland, 1903-1916

Annotatie: Met lit. opg Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen ['s-Gravenhage : Martinus Nijhoff]
$title$

$title$

Bijlage 34, uit: Eindverslag over de onderzoekingen en uitkomsten van den Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen in Nederland, 1903-1916

Annotatie: Met lit. opg Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen ['s-Gravenhage : Martinus Nijhoff]
$title$

Bl. 35 Maastricht, 1917, uit: Atlas A.N.W.B.

1 : 200000 titelvariant: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Wielrijders-atlas van Nederland; Annotatie: Titel op bladwijzer: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Titel op legendablad: Wielrijders-atlas van Nederland; Voor aanwezige bladen zie overzichtsblad; Annotatie geografische gegevens: De serie bestaat uit 36 bladen ANWB ['s-Gravenhage : A.N.W.B.]
$title$

Bl. 35 Maastricht, 1920, uit: Atlas A.N.W.B.

1 : 200000 titelvariant: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Wielrijders-atlas van Nederland; Annotatie: Titel op bladwijzer: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Titel op legendablad: Wielrijders-atlas van Nederland; Voor aanwezige bladen zie overzichtsblad; Annotatie geografische gegevens: De serie bestaat uit 36 bladen ANWB ['s-Gravenhage : A.N.W.B.]
$title$

Toekenning van een renteloos voorschot uit 's rijks schatkist ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen van een spoorweg van Sittard over Heerlen naar de Pruisische grens bij Bovenste Locht

1 : 100000 titelvariant: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Annotatie: Bijlage bij: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1913-1914, nr. 324 [S.l. : s.n.]
$title$

Carte du Marquisat de Franchimont

1 : 140000 H. Godin sculp. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Carte particuliere des environs de Fauquemont et Aix-la Chapelle

1 : 163000 Cáchy (Německo) Covens & Mortier
$title$

62 Heerlen, uit: Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden / vervaardigd door de officieren van den Generale Staf ; en gegraveerd op het Topographisch Bureau, van het Ministerie van Oorlog

1 : 50000 titelvariant: TMK; Annotatie: Met bladwijzer op schaal 1:600.000. - 1915; Met Verklaring van de topographische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. - 1910; Bd. 1: titelblad, bladwijzer, verklaring, bladen 1 t/m 32; Bd. 2: bladen 33 t/m 62 Generale Staf, Nederland; Ministerie van Oorlog. Topographisch Bureau ['s-Gravenhage : Ministerie van Oorlog]
$title$

OBSIDIO ET EXPVGNATIO TRAIECTI AD MOSAM. | Facta auspiciis Potentissimorum DD. Ordinum Belgicæ Foederatæ, Virtute Ill.mi | FREDERICI HENRICI, Arausionensium Principis, etc. M DC XXXII.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

83 Maastricht - 84 Margraten, uit: De Tranchotkaart van het gebied tussen Maas en Rijn : Nederlands gedeelte

Annotatie: Omslagtitel; Facs. van het Nederlandse deel van de manuscriptkaart van het Rijnland vervaardigd o.l.v. Jean Joseph Tranchot, 1803-1820. - Gereduceerd van 1:20.000 tot 1:25.000 Jean Joseph Tranchot 1752-1815 [Maastricht : Stichting Maaslandse Monografieën]
$title$

73 Rekem - 74 West Valkenburg, uit: De Tranchotkaart van het gebied tussen Maas en Rijn : Nederlands gedeelte

Annotatie: Omslagtitel; Facs. van het Nederlandse deel van de manuscriptkaart van het Rijnland vervaardigd o.l.v. Jean Joseph Tranchot, 1803-1820. - Gereduceerd van 1:20.000 tot 1:25.000 Jean Joseph Tranchot 1752-1815 [Maastricht : Stichting Maaslandse Monografieën]
$title$

Obsidio et expugnatio Traiecti ad Mosam, facta auspiciiss ... Frederici Henrici... M DC XXXII

1 : 27500
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile