Maps of Tidore

Maps of Tidore

$title$

$title$

MOLVCCÆ | INSULÆ | CELEBERRIMÆ

AMSTELODAMI, | Iudocus Hondius | excudit
$title$

[Tidore] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1922

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Ternate / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

[Akelamo] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1922-1923

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Dodinga-Baai] / samengesteld door den Topografischen Dienst in 1922-1923

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Schetskaart van de eilanden Ternate en Hiri / [door de] Top[ographische] Inr[ichting] Batavia ; Opgenomen met de boussole-tranchemontagne, zakkompas, hoogtebarometer en op den pas door den Inl[andsche] verkenner Makatipu

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Schetskaart van de eilanden Tidore en Maitara / Topogr[aphische] Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topogr[aphische] Inrichting
$title$

Verzamelde plannen volgens de laatste opnemingen en berigten

door F.A.A. Gregory [...] behoorende bij deszelfs kaart der Moluksche eilanden en vaarwaters [...] 1845 uitg. vanwege de Commissie tot verbetering der Oost-Indische zeekaarten door Jacob Swart [...] Amsterdam : Wed. Gerard Hulst van Keulen
$title$

[Djailolo] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1925

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[P[oelau] Makian] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1924

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kaart van het Eiland Djilolo of Halemahera : afkomstig uit de Atlas der Admiraliteit van Amsterdam vervaardigd door Isaac de Graaff in het laatst der 17e of begin der 18e eeuw

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van het Noorder Schier Eiland van Halemahera / door C.F.H. Campen ; de teekenaar Ch. Martin

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam [Amsterdam : Stemler]
$title$

[B[oe]k[oe] Doefoek] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1922-1923

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[G[oenoeng] Tabobo] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1925

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Voorloopige schetskaart van de eilanden Halmahera en Morotai / [Topographische Inrichting]

[Batavia : Javasche Boekhandel & Drukkerij]
$title$

Schetskaart van het Eiland Halmahera en omliggende eilanden / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Schetskaart van het Eiland Halmahera en omliggende eilanden / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Bladwijzer van de Afdeeling Ternate

Topografische Inrichting Batavia Bat[avia] : Top[ografische] Inr[ichting]
$title$

Halmahera / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Bladwijzer van Halmahera schaal 1:100.000 : Ternate en Hiri, Tidore en Maitata en Lolobata, Binau Rivier en Miti Eiland schaal 1:20.000

[S.l. : s.n.]
$title$

Halmahera

$title$

Ternate / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Ternate / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Partie, l'Ile Gilolo. Oceanique no. 15.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

Kaart der Ternataansche Eilanden / door Js. van den Bosch ; gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon

C. van Baarsel en Zoon s-Gravenhage ; Amsterdam : Gebroeders van Cleef
$title$

Kaart van het eiland Celebes

D. Heyse lith. te 's Hage ; steendr. v. P. Blommers te 's Hage te 's Hage : uitgave van K. Fuhri
$title$

Kaart van de Molukken

D. Heyse, graveur lith. te 's Hage te 's Hage : uitgave van K. Fuhri
$title$

Algemeene schetskaart van Nederlandsch-Indië : Gouv[ernement] Groote Oost, Res[identie] Manado / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Geologische schetskaart van het oostelijke gedeelte van den Nederlandsch-Indischen Archipel / door Dr. R.D.M. Verbeek

Topographische Inrichting Batavia [Batavia : Landsdrukkerij]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile