Maps of Terneuzen

Maps of Terneuzen

$title$

$title$

[Kaarte van de bedykte schorren tussen Hulst, Axel en Sas van Gent, zoo als de zelve in July 1790 gelegen zijn ...]

$title$

t Meerder deel van Staats Vlaenderen vervattende het Asseneder, Axeler en Hulster Ambacht, als mede het lant van Saeftingen, den Doel etc. nevens een groot deel van de rivier de Schelde met zyne forten en stercktens

1 : 40000 N.J. Visscher. te Amsterd. : by d'Wed. Ottens & Zoone
$title$

Zelandiae Comitatus Novissima Tabvla].

1 : 45000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Jansz. Ottens, Aaltje
$title$

54 Neuzen, uit: Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden / vervaardigd door de officieren van den Generale Staf ; en gegraveerd op het Topographisch Bureau, van het Ministerie van Oorlog

1 : 50000 titelvariant: TMK; Annotatie: Met bladwijzer op schaal 1:600.000. - 1915; Met Verklaring van de topographische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. - 1910; Bd. 1: titelblad, bladwijzer, verklaring, bladen 1 t/m 32; Bd. 2: bladen 33 t/m 62 Generale Staf, Nederland; Ministerie van Oorlog. Topographisch Bureau ['s-Gravenhage : Ministerie van Oorlog]
$title$

Zas van Gent met derzelver situatie ten opzigte van Axel, Philippine en den Austrischen Polder, met derzelver neevens-liggende schorren van het Canis-vliet

$title$

[Polders en schorren bij Hulst en Axel]

$title$

SASSA GANDENSIS | OBSESSA et EXPVGNATA | ab Ill.mo Principe | FRIDERICO HENRICO | Principe Arausionensium, Comite Nassaviæ, etc. | Auspiciis D.D. Ordinum Belgii Confoederati | ANNO MDCXLIV

Obserué sur le lieu par N. Renaut Sedannois, Mathematicien. [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

t Sas van Gendt belegert den 28 Julij 1644 door sijn dr. Hoocheyt Frederick Hendrick van Nassou pr. van Orangien etc. ... ende bij hem verovert den 6 September des selven jaers = Le Sas de Gan assigé le 28 julliet 1644 par son ill. altesse Frederic Henry de Nassou ... & pris le 6 septembre de la mesme annee

1 : 16500 C.J. Visscher excudit. [Amsterdam] : C.J. Visscher
$title$

Plan parcellaire de la commune de Assenede : avec les mutations

1 : 5000 Royal Library of Belgium Map Room Popp, Philippe Christian (1805-1879) Popp, Philippe Christian (1805-1879)
$title$

Kaarte van eenige slikken en blikken van het Moerspuy en Verkens-putten met de raayinge van het leggen der nieuwen dijk ...

$title$

LA SIEGE DE | HULST | Per Son Altese la Prince | d'Orangie | 1645 [=] DE BELEGERINGE VAN DE STADT HULST, | door Syn Hoogheyt den Prince van Orangien | int Iaer 1645.

IB Excudit.
$title$

Plan parcellaire de la commune de Vracene : avec les mutations

1 : 5000 Royal Library of Belgium Map Room Popp, Philippe Christian (1805-1879) Popp, Philippe Christian (1805-1879)
$title$

Zas van Gent en eenige environs

$title$

Plan parcellaire de la commune de Meerdonck : avec les mutations

1 : 5000 Royal Library of Belgium Map Room Popp, Philippe Christian (1805-1879) Popp, Philippe Christian (1805-1879)
$title$

Plan parcellaire de la commune de Bouchaute : avec les mutations

1 : 5000 Royal Library of Belgium Map Room Popp, Philippe Christian (1805-1879) Popp, Philippe Christian (1805-1879)
$title$

Kaart van een gedeelte der schorren, slicken en blicken, leggende en bestrekken de zig ten zuiden van de stad Axel ...

$title$

Plan parcellaire de la commune de Clinge (de) : avec les mutations

1 : 5000 Royal Library of Belgium Map Room Popp, Philippe Christian (1805-1879) Popp, Philippe Christian (1805-1879)
$title$

Développements du village et des hameaux de la commune de Vracene : avec les mutations

1 : 2500 Royal Library of Belgium Map Room Popp, Philippe Christian (1805-1879) Popp, Philippe Christian (1805-1879)
$title$

[Top left] HVLST : [fortification plan]; [bottom left] LIEFKENS-HOECK : [fortification plan]; [top right] AXEL : [fortification plan]; [bottom right] TER NEVSE : [fortification plan].

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

't SAS VAN GENT = SASSA, sive Cataracta Gandavensis, | ut munita est ab Ordinibus Belgicæ | Foederatæ M.DC.XLIV : [fortification plan].

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

HVLST : [fortification plan].

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Plan van Philippine met het nieuwe project

1 : 1800 B.I.B., 1751
$title$

Project ter versterking van den Zwartenhoek

1 : 3880
$title$

Ter Neuse

Mollova mapová sbírka Merian, Caspar Merian, Caspar
$title$

Plan parcellaire de la commune de Verrebroek : avec les mutations

1 : 5000 Royal Library of Belgium Map Room Popp, Philippe Christian (1805-1879) Popp, Philippe Christian (1805-1879)
$title$

PHILLIPPINE : [fortification plan].

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Afbeelding van het vervallen hoornwerk het Pas, geleegen ten Oosten van Sas van Gent over het kanaal op den hoek van den Austrischen Polder in de schorren van Canisvliet

$title$

Hydrographische kaart van de Westerschelde bij Bath

1 : 10000 opgenomen en in plan gebragt op last van het Departement van Marine door A.R. Blommendal ... geadsisteerd door P.J. Buijskes ... ['s Gravenhage] : Directiën der Marine
$title$

Développement du village de Selzaete : avec les mutations

1 : 2500 Royal Library of Belgium Map Room Popp, Philippe Christian (1805-1879) Popp, Philippe Christian (1805-1879)
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile