Maps of Midden-Groningen

Maps of Midden-Groningen

$title$

$title$

De belegering en opbreeking der bisschoppen van Ceulen en Munster voor de stad Groningen ... 1672

1 : 5400 gecopiëerd door B.W. Cranssen naar het origineel van Hendricus Teysinga
$title$

GROENINGA.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Groeninga.

1 : 4700 [Joan Blaeu] [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Groeninga vulgo Groeningen.

1 : 4500 t' Amsterdam : by I. Cóvens en C. Mortier
$title$

DELFSIIL.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Plan van Delfzyl

1 : 2000
$title$

Plan van Groenenstein, onderhorige landerijen en verdere situatie, gelegen tegen de Conterscharp en Schuitendiep etc. buiten Groningen

1 : 1675 gemeeten, etc. door H.J. Weits, I. Kronenberg en B.W. Cranssen ...
$title$

Plan van de werken buiten Groningen

1 : 2750
$title$

Plan der nieuwe werken voor Groningen

1 : 2250 [door H.J. Weits?]
$title$

Figuratif plan der redoutes voor Groningen

[door H.J. Weits?]
$title$

Groningae et Omlandiae Dominium vulgo De Provincie van Stadt en Lande, cum subjacent. territ. praefect. et tractibus

1 : 100000 distincte ac noviter in geograph. tabulam redactum per Lud. Tjardae a Starckenburg et Nicol. Visscher Amst. Bat. A. Hogeboom sculp. [Amsterdam] : nunc apud Petrum Schenk Junior
$title$

Groninga Dominivm

1 : 170000 Mollova mapová sbírka Wicheringe, Barthold Blaeu, Joan I.
$title$

Een gedeelte van de Vrise Eijlanden vertoonende t Gat van Embden en den Dollart als ook t eijlandt Borkom, Juijst, Buijsen en Norderneij

Germany Gerard van Keulen
$title$

Composite: 172. Emden. (Germany)

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

172. Emden. (Germany)

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

Kaart figuratif van het verdronken Reiderland

$title$

$title$

Hydrographische kaart der monden van de Eems met de Uithuizer en Groninger Wadden tot Hornhuizen

1 : 50000 trigonometrisch opgenomen en in plan gebragt op last van het Departement van Marine door S.J. Keuchenius, 1833 gegrav. door J.C. Zurcher ; herz. door A. van Rhijn, 1850 ; corr. d. v. Baarsel & Tuyn, 1853. ['s-Gravenhage] : Departement van Marine
$title$

$title$

$title$

$title$

Corectissima nec non novissima dominii et provinciae Groningae et Omlandiae tabula

1 : 140000 accurate delineata, distincte divisa et in lucem edita per Fredericum de Witt Amstelodami : ex officina J. Covens et C. Mortier
$title$

$title$

Kaart van de provincie Groningen waarop grootendeels de uitkomsten van de aldaar in de jaren 1855 tot 1859 gedane waterpassingen zijn aangewezen

1 : 50000 op last van Heeren Gedeputeerde Staten dier provincie en onder toezigt van C. Brunings... opgemaakt door K. van Rijn op steen gegraveerd door C. Fehse. Te Groningen : bij J. Oomkens Jz
$title$

Corectissima nec non novissima dominii et provinciae Groningae et Omlandiae tabula

1 : 140000 accurate delineata, distincte divisa et in lucem edita per Fredericum de Witt. Amstelodami : ex officina J. Covens et C. Mortier
$title$

Groninga dominivm

1 : 173000 Groningen (Nizozemsko) Wicheringe, Barthold Janssonius, Johannes Ioannes Ianßonius
$title$

Kaart der provincie Groningen

1 : 230000 gegrav. door Hs. en Dl. Veelwaard junior. Amsterdam : Mortier, Covens en zoon
$title$

Tabulae Dominii Groeningae Quae Et Complectitur Maximam Partem Drentiae

1 : 160000 Mollova mapová sbírka Wit, Frederik de Wit, Frederick
$title$

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile