Maps of Drenthe

Maps of Drenthe

$title$

$title$

Nieuwe kaart van het vrye landschap Drenthe

1 : 300000 J. van Jagen fecit. [Amsterdam etc. : J. de Groot etc.]
$title$

$title$

Kaart voorstellende de ligging der eigendommen van de Maatschappij van weldadigheid.

1 : 115200 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Composite: 231. Haren.

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

Stellingwerf-Oosteinde, de negende grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeenten: 1. Oudeberkoop. 2. Makkinga. 3. Oosterwolde. 4. Donkerbroek, IIIde kanton (Oudeberkoop), IIe arrondissement (Heerenveen) 1849 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenye van Stellingwerf Oost Eynde : waer over jegenwoordigh d'E. heer Philibertus Lycklama van Nyeholt grietman is, bysitters zyn Luytjen Foppesz., Johannes Martensz, Laelius Swaga secretaris

1 : 66000 designantibus S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] item B.S. à S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Stellingwerf Oost-Eynde De Negende Grietenije van de Sevenwolden Weesentlyk afgebeelt

1 : 40000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

COEVORDIA | OBSESSA et CAPTA | Armis Belg. Foederatæ Ductu | Illustr.m Comitum MAVRITII | et GVILIELMI LVDOVICI | NASSOVIORVM. | Anno MDXCII.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Le plan de Coevorde

1 : 2215
$title$

Plan van Assen met de environs

1 : 1500 geteekend naar een brouillon kaart van den ingenieur Nielsen, door den conduiteur W. van Rees. [S.l.] : [s.n.]
$title$

COEVERDEN : [fortification plan].

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

STENOVICVM OBSESSA | AB ORDINIBVS BELGICÆ FOEDERATÆ | EXERCITVS DVCE | Ill.mo Principe MAVRITIO NASSOVIO, etc. | ANNO M D LXXXXII.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

STEENWIICK.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

SWARTESLUYS.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Meßtischblatt 1726 : Emlichheim, 1897

1 : 250000 Emlichheim. - Aufn. 1896, hrsg. 1897. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1897. - 1 Kt.
$title$

Meßtischblatt 1655 : Hebelermeer, 1897

1 : 250000 Hebelermeer. - Aufn. 1896, hrsg. 1897. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1897. - 1 Kt.
$title$

Meßtischblatt 1514. 1515 : Dörpen, 1934

1 : 250000 Dörpen. - Hrsg. 1898, einz. Nachtr. 1934. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1934. - 1 Kt.
$title$

Meßtischblatt 1727 : Hesepertwist, 1897

1 : 250000 Hesepertwist. - Aufn. 1896, hrsg. 1897. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1897. - 1 Kt.
$title$

Illustribus ac Potentibus comitatus Drentiae D. D. Statoribus

1 : 170000 Mollova mapová sbírka Pijnacker, Cornelis van Covens, Johannes I
$title$

Nieuwe naaukeurige kaart van het graafschap Drente.

1 : 430000 [Te Amsterdam : by Hendrik de Leth [...]
$title$

Illustribus ac potentibus comitatus Drentiae D.D. Statoribus ... Reflorescentis Provinciae et Westerwoldiae Dominii Typum Emendatum LMQ dedicat Cornelius Pijnacker 1634.

1 : 225000 Amstelodami : Henricus Hondius excudit
$title$

Illustribus ac potentibus comitatus Drentiae DD. Statoribus ... Reflorescentis Provinciae et Westerwoldiae Dominii typum emendatum LMQ dedicat Cornelius Pynacker.

1 : 225000 Amstelodami : apud F. de Wit, ex officina I. Covens et C. Mortier
$title$

Drentia Comitatus Transiselaniae Tabula II

1 : 220000 Auctore Cornelio Pynacker I.C. [Amsterdam] : [Iohannem Blaev]
$title$

DRENTIA | COMITATVS. | Transiselaniæ Tabula II

Auctore Cornelio Pynacker I.C. [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

[Zuid-Groningen en Drente]

1 : 100000 [door H.J. Weits (?)]
$title$

Kaart van Groningen en Drenthe

1 : 500000 volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken zamengesteld en in het koper gebragt door Dl. Veelwaard, Junior. Te Haarlem : bij de Erven F. Bohn
$title$

Nova totius provinciae Groningo-Omlandiae in Belgio tabula

1 : 200000 Groningen (Nizozemsko) edentibus Homannianis Heredibus
$title$

Drentia comitatvs

Bouttats, Gaspar
$title$

Carte von Over-Yssel und Drenthe

1 : 230000 entworfen durch F.L. Güssefeld und hrsg. von den Homännischen Erben. Zu Nürnberg : Homännische Erben
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile