Maps of Jawa Barat

Maps of Jawa Barat

$title$

Cilamaya / Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri Jakarta . Direktorat Tata Guna Tanah [Jakarta] : Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri
$title$

[Tjiparage] : hermeten in 1908-1909 / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Kalianjar] : hermeten in 1908-1913 / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Kitjara] : hermeten in 1909 / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Tjibosok] : hermeten in 1909-1913 / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Moearatjiparage] : hermeten in 1908 / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Tjitaroemwerken : overzichtskaart / opgemaakt [door] Soekrawinata, Poerwakarta den 300 1930

Poerwakarta : [s.n.]
$title$

Pamanoekan- en Tjiasemlanden

[S.l. : s.n.]
$title$

[Purwakarta]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Bandoeng / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Bandoeng / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Batavia / Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Batavia / [Topographische Inrichting]

1 : 250000 Annotatie: Met een overzicht van de bestuurlijke indeling; Kaartrand afgesneden Topographische Inrichting, Nederlands-Indië [Batavia : Topographische Inrichting]
$title$

Overzichtskaart van Java en Madoera / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

West-Java / Reproductiebedrijf Top. dienst (Reproduced by Topographical Service)

Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch-Indië Batavia Batavia : Travellers Official Information Bureau
$title$

Caart eeniger ryken gelegen op het eyland Groot-Java bestaande in het koningrijk Jaccatra, de Regentschappen Tjandjoer, Bandong, Timbanganten en Batoe Lejan als mede een gedeelte van Parrakkanmoentjang en Crawang

[S.l. : s.n.]
$title$

West-Java : met aanwijzing van de bevolkingsdichtheid per district volgens de uitkomsten der volkstelling in 1930

Topografische Dienst Batavia [Batavia : Topografische Dienst]
$title$

3. West Java, uit: Atlas van Nederlandsch Oost-Indië / samengest. door Topographisch Bureau te Batavia van 1897-1904

Annotatie: Omgewerkte versie van: Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië / naar de nieuste bronnen samengest. door J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff. - 's-Gravenhage : Topographische Inrichting, [ca. 1885] Topographisch Bureau, Batavia 's-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

West-Java / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kaart van Straat Soenda : overgenomen van de Zeekaart van 1870 / get[ekend door] J.G. de Groot

Bruxelles : Institut National de Géographie
$title$

West-Java : bijgewerkt tot 1 November 1935 / Reproductiebedrijf Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Kaart van West-Java : Eerste militaire afdeeling / [door J.W Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Djawa Barat

Bandung : 'Hovic' Visser
$title$

Kaart van het Rijk van Bantam, Jacatra & Cheribon op het eiland Java / door Js. van den Bosch ; gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon

C. van Baarsel en Zoon s-Gravenhage ; Amsterdam : Gebroeders van Cleef
$title$

Java en Madoera / ontworpen en geteekend door J. Kuijper ; kopergravure door J.C. Zurcher

Leeuwarden : Hugo Suringar
$title$

Java en Madoera / Ontworpen en geteekend door J. Kuijper ; kopergravure door J.C. Zürcher

Tjeenk Willink, W.E.J. Zwolle Zwolle : Tjeenk Willink, W.E.J.
$title$

Geologische overzichtskaart van Java en Madoera

1 : 500000 West-Blatt Verbeek, R. D. M. Joh. G. Stemler Cz.
$title$

[Geologische kaart van West-Java]

1 : 3500000 Annotatie: Concept voor atlas van C. Lekkerkerker?; Met doorsnede van de hoogste bergtoppen [S.l. : s.n.]
$title$

Batavia / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Batavia / Topografische Inrichting

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Inrichting
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile