Maps of Jawa Timur

Maps of Jawa Timur

$title$

[Lemongan] / [Topographisch Bureau van den Generalen Staf]

Topographisch Bureau van den Generalen Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van den Generalen Staf]
$title$

Kaart van de Residentie Probolingo op de schaal van 1:20.000 : opgenomen ingevolge Gouv[ernements] Besluit dd. 6 juli 1866 nr. 8 in de jaren 1875 t/m 1880 / Topographisch Bureau van den Generalen Staf, Batavia

Topographisch Bureau van den Generalen Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van den Generalen Staf]
$title$

[Probolinggo]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Bondowoso / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart der Residentiën Pasoeroean en Probolinggo / Topographisch Bureau te Batavia, November 1885

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart der Residentie Besoeki / Topographisch Bureau te Batavia, april 1887

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Pasoeroean / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Besoeki / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van de Residentie Soerabaja / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Ambulu]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Kaart der landbouw-ondernemingen in Oost-Java : (Soerabaja, Kediri, Pasoeroean, Probolinggo en Besoeki) / bewerkt naar de oorspronkelijke teekeningen van den heer H.Ph.Th. Witkamp ; uitgave van J.H. de Bussy Amsterdam, 1892

Amsterdam : J.H. de Bussy
$title$

Ost-Java

1 : 1000000 Schulze, F. [s.n.]
$title$

Kaart van het eiland Madura en de oosthoek van het eiland Java / door Js. van den Bosch ; gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon

C. van Baarsel en Zoon s-Gravenhage ; Amsterdam : Gebroeders van Cleef
$title$

Vulkan Karte von Ost Java

1 : 1300000 Jáva (Indonésie)
$title$

Djember / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Kaart van Oost-Java : Derde militaire afdeeling / [door J.W Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Oost-Java / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Oost-Java bijgewerkt tot 1 November 1935 / Reproductiebedrijf Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Java en Madoera

1 : 1434000 Kuyper, J. Hugo Suringar
$title$

Geologische overzichtskaart van Java en Madoera

1 : 500000 Ost-Blatt Verbeek, R. D. M. Joh. G. Stemler Cz.
$title$

Soerabaja / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Algemeene afstandswijzer van het eiland Java / vervaardigd op het Topographisch Bureau der Genie-Directie Batavia, 1842 ; vervaard[igd] en gegrav[eerd] door H. Dickmann

Topographisch Bureau der genie Directie Batavia Batavia : Topographisch Bureau der Genie-Directie
$title$

Blitar / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Spoor- en tramwegkaart van Java en Madoera : tevens aanwijzende het bij het Indisch Besluit d.d. 12 october 1893 no. 31 vastgestelde Algemeen spoorwegplan voor Java

Topographisch Inrichting Batavia [Batavia] : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Kaart van het Eiland Java

1 : 350000 Jáva (Indonésie) Junghuhn, Franz Wilhelm A.J. Junghuhn
$title$

Kaart aangevende de nieuwe administratieve indeeling van Java en Madoera / met toelichting door C. Lekkerkerker

Amsterdam : De Bussy
$title$

Kaart van Java en Madura

[Batavia : Landsdrukkerij]
$title$

Java and Madoera / drawn by the War Office, 1941 ; printed at the Survey for India Offices (P.Z.O.)

War Office [Washington D.C.] : War Office
$title$

Historische kaart van Java

Amsterdam : Tresling
$title$

Overzichtskaart van de bosschen en van de indeeling der Boschdistricten op Java en Madoera / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile