Maps of Probolinggo

Maps of Probolinggo

$title$

[Paroes] / [Topographisch Bureau van den Generalen Staf]

Topographisch Bureau van den Generalen Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van den Generalen Staf]
$title$

[Kaap ten westen van Probolinggo] / [Topographisch Bureau van den Generalen Staf]

Topographisch Bureau van den Generalen Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van den Generalen Staf]
$title$

Kaart van de hoofdplaats Probolinggo en omstreken / Top[ographisch] Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Top[ographisch] Bureau
$title$

[Probolinggo] / [Topographisch Bureau van den Generalen Staf]

Topographisch Bureau van den Generalen Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van den Generalen Staf]
$title$

[Tongas] / [Topographisch Bureau van den Generalen Staf]

Topographisch Bureau van den Generalen Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van den Generalen Staf]
$title$

Kaart van de Residentie Probolingo op de schaal van 1:20.000 : opgenomen ingevolge Gouv[ernements] Besluit dd. 6 juli 1866 nr. 8 in de jaren 1875 t/m 1880 / Topographisch Bureau van den Generalen Staf, Batavia

Topographisch Bureau van den Generalen Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van den Generalen Staf]
$title$

[Probolinggo]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Tengger-Semeroe-Kawi-Ardjoena / Topographical Service

Topographical Service Batavia Batavia : Topographical Service
$title$

Bondowoso / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart van de Residentie Pasoeroean : opgenomen ingevolge Gouvernements Besluit d.d. 6 juli 1866 nr. 8 in de jaren 1874 t/m 1879 / Topographisch Bureau van de Generale Staf, Batavia

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

Kaart der Residentiën Pasoeroean en Probolinggo / Topographisch Bureau te Batavia, November 1885

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Pasoeroean / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van de Residentie Soerabaja / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Oost Java = East Java / Reproductiebedrijf Top[ografische] Dienst, Batavia

Topografische Dienst Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch Indië
$title$

Kaart der landbouw-ondernemingen in Oost-Java : (Soerabaja, Kediri, Pasoeroean, Probolinggo en Besoeki) / bewerkt naar de oorspronkelijke teekeningen van den heer H.Ph.Th. Witkamp ; uitgave van J.H. de Bussy Amsterdam, 1892

Amsterdam : J.H. de Bussy
$title$

Ost-Java

1 : 1000000 Schulze, F. [s.n.]
$title$

Kaart van het eiland Madura en de oosthoek van het eiland Java / door Js. van den Bosch ; gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon

C. van Baarsel en Zoon s-Gravenhage ; Amsterdam : Gebroeders van Cleef
$title$

Vulkan Karte von Ost Java

1 : 1300000 Jáva (Indonésie)
$title$

Java

['s-Gravenhage : Martinus Nijhoff]
$title$

Pasoeroean / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Kaart van Oost-Java : Derde militaire afdeeling / [door J.W Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Oost-Java / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Oost-Java bijgewerkt tot 1 November 1935 / Reproductiebedrijf Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Java en Madoera

1 : 1434000 Kuyper, J. Hugo Suringar
$title$

Geologische overzichtskaart van Java en Madoera

1 : 500000 Ost-Blatt Verbeek, R. D. M. Joh. G. Stemler Cz.
$title$

Soerabaja / Topografische Inrichting

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Soerabaja / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Algemeene afstandswijzer van het eiland Java / vervaardigd op het Topographisch Bureau der Genie-Directie Batavia, 1842 ; vervaard[igd] en gegrav[eerd] door H. Dickmann

Topographisch Bureau der genie Directie Batavia Batavia : Topographisch Bureau der Genie-Directie
$title$

Spoor- en tramwegkaart van Java en Madoera : tevens aanwijzende het bij het Indisch Besluit d.d. 12 october 1893 no. 31 vastgestelde Algemeen spoorwegplan voor Java

Topographisch Inrichting Batavia [Batavia] : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Kaart van het Eiland Java

1 : 350000 Jáva (Indonésie) Junghuhn, Franz Wilhelm A.J. Junghuhn
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile