Maps of Bali

Maps of Bali

$title$

Kaart van het eiland Bali / steendr[uk] v[an] E. Spanier te 's Hage

s-[Graven]hage : E. Spanier
$title$

Kaart van het eyland Bali

1 : 350000 [Dordrecht etc.] : J. van Braam en G. Onder de Linden exc.
$title$

Oudheidkundige kaart van Bali / door L.C. Heyting en C. Lekkerkerker, Scheveningen 1925 ; gecop[ieeerd] door M. Kartodisastro, aug[ustus] 1925

[S.l. : s.n.]
$title$

Idjen Hoogland en Bali = Idjen Highland and Bali / Reproductiebedrijf Topografische Dienst, Batavia

Topografische Dienst Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer
$title$

Kaart van het Eiland Bali / Topographisch Bureau Batavia, april 1897

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Schetskaart van het eiland Bali / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Schetskaart van het eiland Bali / Topographische Inrichting

Koninklijke Vereeniging Java Motor Club Semarang Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Schetskaart van het eiland Bali / Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Bali

[S.l. : s.n.]
$title$

Bali / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

East Indies 1:200 000

1 : 200000 Bali (Indonésie : ostrov) Army map service
$title$

Schetskaart van het eiland Bali

[Batavia : Topographische Inrichting?]
$title$

Singaradja / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Zuid Bali : administratieve indeeling

$title$

Kaart der Afdeelingen Boeleleng en Djambrana, Eiland Bali / vervaardigd in 1885 door den inlandschen landmeter Raden Mas Ronodirdjo onder toezicht van den Controleur 1ste Kl[asse] F.A. Liefrinck

[Batavia : Topographisch Bureau]
$title$

[Recto], uit: Schetskaart van het eiland Bali : (oostelijk deel)

1 : 250000 Annotatie: Bijlage bij: De Nieuwe Nieuwe Rotterdamsche Courant; Met toelichting (voortgezet op verso) [S.l. : s.n.]
$title$

Banjoewangi / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Schetskaart van Midden Bali / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Schetskaart van de onderafdeeling Kloengkoeng / Waarnemend Controleur van Kloengkoeng [J.F. Mirandolle]

$title$

Kaart der Afdeeling Djambrana, Eiland Bali / vervaardigd in 1885 door den inlandschen landmeter Raden Mas Ronodirdjo onder toezicht van den Controleur der 1e Kl[asse] b[ij] h[et] Binnenlandsch Bestuur F.A. Liefrinck

[Batavia : Topographisch Bureau]
$title$

[Rogojampi]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Karangasem] / dibikin oleh I Made Poegleg

$title$

Onderafdeeling Badoeng

$title$

Schetskaart Onderafdeeling Gianjar

$title$

Ini gambar District Koeta

$title$

Schetskaart district Soekasada

$title$

[Ragadjampi] : herzien door den Topografischen Dienst in 1921 / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Kaart van Ampenan, Mataram en Tjakranagara met aangrenzend terrein / opgenomen door personeel van den Topographischen Dienst

Topographische Dienst Batavia [Batavia] : Topographische Dienst
$title$

[Blimbingsari] / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Litjin] / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile