Maps of Tangerang

Maps of Tangerang

$title$

Overzichtskaart van de Residentie Batavia / Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Overzichtskaart van de residentie Batavia / [door het] Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Batavia

$title$

Bandoeng / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart van de Residentie Batavia

$title$

Bandoeng / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

[Purwakarta]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Batavia / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

[Jakarta]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Tjitaroemwerken : overzichtskaart / opgemaakt [door] Soekrawinata, Poerwakarta den 300 1930

Poerwakarta : [s.n.]
$title$

Pamanoekan- en Tjiasemlanden

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van het vaarwater uit Straat Sunda naar en op de reede van Batavia : bevattende het gedeelte tusschen het eiland Menschen-eeter en den hoek van Krawang verbeterd bij de herstelling der zeebaken [...] 1832

1 : 85000 Gecopieerd door Zecha den 25/10 1833 Lith. Ch. Motte [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van de Reede van Batavia met de verschillende vaarwaters

1 : 50000 naar dezelve trigonometrisch opgenomen op last van den Schout Bijnacht E. Lucas door de Luitenants ter Zee B.G. Escher. L.A.C. Eschauzier, B.H. Staring, E.H. Boom en andere officieren van Z.M. Zeemagt uitg. door Jacob Swart ; gegraveerd door J.C. Zurcher ; getekend door G. A. Günther Amsterdam : Wed. G. Hulst van Keulen
$title$

Poerwakarta / bewerkt door O. Ludwig

[Batavia : Topografische Dienst]
$title$

[Goenoeng Boekittoenggoel] / Topographisch Bureau, herzien in het jaar 1909

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topografisch Bureau
$title$

Overzichtskaart betreffende den ontworpen spoorweg van Padalarang naar Krawang

[S.l. : s.n.]
$title$

Buitenzorg-Soekaboemi-Tjiandjoer / Topografische Inrichting = Topographical Service

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting = Topographical Service
$title$

Buitenzorg-Soekaboemi-Tjiandjoer / Topografische Inrichting, Batavia

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristen Verkeer
$title$

Kaart van de Baai van Batavia en aangrenzende kuststrook

[Breda : Koninklijke Militaire Academie]
$title$

Garnizoenskaart Batavia en Omstreken / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Batavia en Omstreken / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Batavia en Omstreken / Topografische Dienst

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Batavia en Omstreken / Topographische Inrichting, Batavia 1914

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Cilamaya / Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri Jakarta . Direktorat Tata Guna Tanah [Jakarta] : Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri
$title$

Ciasem / Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri Jakarta . Direktorat Tata Guna Tanah [Jakarta] : Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri
$title$

Purwakarta / Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri Jakarta . Direktorat Tata Guna Tanah [Jakarta] : Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri
$title$

Telagasari / Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri Jakarta . Direktorat Tata Guna Tanah [Jakarta] : Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri
$title$

Pabuaran / Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri Jakarta . Direktorat Tata Guna Tanah [Jakarta] : Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri
$title$

[Nenggeng] / photolithographed and reprinted from a Dutch map dated 1915 by the Army Map Service

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Paboearan / prepared under the direction of the Chief Of Engineers U.S. Army, 1943 ; copied from a Dutch map dated 1938 [by the] Army Map Service

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile