Maps of Tangerang

Maps of Tangerang

$title$

Kaart van de Residentie Batavia

$title$

Batavia

$title$

Overzichtskaart van de residentie Batavia / [door het] Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Batavia / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart van de Reede van Batavia met de verschillende vaarwaters

1 : 50000 naar dezelve trigonometrisch opgenomen op last van den Schout Bijnacht E. Lucas door de Luitenants ter Zee B.G. Escher. L.A.C. Eschauzier, B.H. Staring, E.H. Boom en andere officieren van Z.M. Zeemagt uitg. door Jacob Swart ; gegraveerd door J.C. Zurcher ; getekend door G. A. Günther Amsterdam : Wed. G. Hulst van Keulen
$title$

Kaart van de Baai van Batavia en aangrenzende kuststrook

[Breda : Koninklijke Militaire Academie]
$title$

Garnizoenskaart Batavia en Omstreken / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kaart van het vaarwater uit Straat Sunda naar en op de reede van Batavia : bevattende het gedeelte tusschen het eiland Menschen-eeter en den hoek van Krawang verbeterd bij de herstelling der zeebaken [...] 1832

1 : 85000 Gecopieerd door Zecha den 25/10 1833 Lith. Ch. Motte [S.l.] : [s.n.]
$title$

Poerwakarta / bewerkt door O. Ludwig

[Batavia : Topografische Dienst]
$title$

Buitenzorg-Soekaboemi-Tjiandjoer / Topografische Inrichting = Topographical Service

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting = Topographical Service
$title$

Buitenzorg-Soekaboemi-Tjiandjoer / Topografische Inrichting, Batavia

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristen Verkeer
$title$

Batavia en Omstreken / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Batavia en Omstreken / Topografische Dienst

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Batavia en Omstreken / Topographische Inrichting, Batavia 1914

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Overzichtskaart van het bestaande Spoor- en Tramwegnet te Batavia en Omstreken

Den Haag : J. Smulders & Co.
$title$

Platte grond van Batavia / uitgaaf van G. Kolff & Co.

G.Kolff & Co. Batavia [Batavia] : G. Kolff & Co.
$title$

Kaart van Batavia en Omstreken / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Town plan of Batavia / revised and drawn by H[ead] Q[uarters] Survey Production Centre South East Asia ; reproduced by 110 Map Production Company R.E.

Head Quarters Survey Production Centre South East Asia [S.l.] : Survey Production Centre South East Asia
$title$

Plattegrond van Batavia / Komiti Matawa Yokotyo Wa Syoeyaku Su (TYUI)

Komiti Matawa Yokotyo Wa Syoeyaku Su (TYUI) [S.l.] : Komiti Matawa Yokotyo Wa Syoeyaku Su (TYUI)
$title$

Batavia military guide map

AFNEI Headquarters Survey Department [S.l.] : Svy.Dte.H.Q.AFNEI
$title$

Plattegrond van Batavia

Kolff, G. en Co. Batavia [Batavia] : G. Kolff & Co.
$title$

Plan of Batavia

Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch Indië Batavia Weltevreden : Official Tourist Bureau
$title$

Plattegrond van Batavia / Het Woningbureau Versluis N.V.

Het Woningbureau Versluis N.V. Soerabaja : E. Fuhri & Co.
$title$

Kaart van Buitenzorg en omstreken / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Kalangsari] : hermeten in 1908-1909 / Topografische Dienst, herdruk 1929

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Platte grond van Batavia

Batavia : Boekhandel Visser & Co.
$title$

[Teloekambeloe] : herzien in het jaar 1904 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Tjilintjing] : herzien in het jaar 1901 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Plattegrond van Batavia / uitgave van Visser & Co. te Batavia

Batavia : Visser & Co.
$title$

[Kaligandoe] : hermeten in 1912-1913 / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile