Maps of Jakarta Raya

Maps of Jakarta Raya

$title$

Batavia en Omstreken / Topographische Inrichting, Batavia 1914

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Batavia en Omstreken / Topografische Dienst

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Batavia en Omstreken / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Garnizoenskaart Batavia en Omstreken / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Overzichtskaart van het bestaande Spoor- en Tramwegnet te Batavia en Omstreken

Den Haag : J. Smulders & Co.
$title$

Platte grond van Batavia / uitgaaf van G. Kolff & Co.

G.Kolff & Co. Batavia [Batavia] : G. Kolff & Co.
$title$

Kaart van Batavia en Omstreken / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Town plan of Batavia / revised and drawn by H[ead] Q[uarters] Survey Production Centre South East Asia ; reproduced by 110 Map Production Company R.E.

Head Quarters Survey Production Centre South East Asia [S.l.] : Survey Production Centre South East Asia
$title$

[Kaart], uit: Plattegrond van Batavia / G. Kolff & Co

1 : 20000 G. Kolff & Co., Amsterdam Batavia : G. Kolff & Co
$title$

Plattegrond van Batavia / Komiti Matawa Yokotyo Wa Syoeyaku Su (TYUI)

Komiti Matawa Yokotyo Wa Syoeyaku Su (TYUI) [S.l.] : Komiti Matawa Yokotyo Wa Syoeyaku Su (TYUI)
$title$

Batavia military guide map

AFNEI Headquarters Survey Department [S.l.] : Svy.Dte.H.Q.AFNEI
$title$

Plattegrond van Batavia

Kolff, G. en Co. Batavia [Batavia] : G. Kolff & Co.
$title$

Plan of Batavia

Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch Indië Batavia Weltevreden : Official Tourist Bureau
$title$

Plattegrond van Batavia / Het Woningbureau Versluis N.V.

Het Woningbureau Versluis N.V. Soerabaja : E. Fuhri & Co.
$title$

Platte grond van Batavia

Batavia : Boekhandel Visser & Co.
$title$

Plattegrond van Batavia / uitgave van Visser & Co. te Batavia

Batavia : Visser & Co.
$title$

Plan of Batavia

Official Tourist Bureau Batavia Batavia : Official Tourist Bureau
$title$

Platte grond van Batavia en Meester Cornelis

Amsterdam : Seyffardt's Boekhandel
$title$

Stads-kaart van Batavia = Kaart dari Kota Betawi = City-map of Batavia / naar officieele gegevens samengesteld door A. van Weperen

Batavia : Repr[oductie]bedrijf Topogr[afische] Dienst
$title$

[Djatinegara] : herzien in de jaren 1900-1902 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Pondok Bamboe] : herzien in de jaren 1900-1901 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Lagowa] : herzien in de jaren 1901-1902 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Bataviasche Havenwerken

[Amsterdam : De Bussy]
$title$

Der Hollaendisch-Ostindianischen Compagnie Weltberühmte Haupt-Handels und Niederlags-Stadt Batavia, in Asien auf dem grossen Eyland Java in dem Königreich Jacatra nord-westlich gelegen

1 : 17000 nach ihrem Grundriss und Prospect mit Erläuterung einiger ihrer besondersten Merkwürdigkeiten auf das accurateste vorgestellet von Homännischen Erben Nürnberg : Homannische Erben
$title$

Plattegrond van Weltevreden en Rijswijk / samengest[eld] door W.F.O. Hojel

Albrecht & Co. Batavia Batavia : Albrecht & Co.
$title$

Haven Tandjongpriok

[S.l. : s.n.]
$title$

Affteyckening hoe den coninck van Java Mayor onderleijt heeft d'stadt Batavia te vermeesteren met belegeringe van den 25sten Augustus 1628 tot 3den December / Floris v. Berkeroode fecit [= Frans Florisz. van Berckenrode] ; [gelithograveerd door C.W. Mieling]

Amsterdam : Frederik Muller
$title$

Waere affbeeldinge wegens het casteel ende stadt Batavia gelegen opt groot Eylant Java

1 : 4000 t' Amsterdam : bij Cóvens en Mortier
$title$

Plan der stad en 't Kasteel Batavia : deze platte grond is vervaardigd in 1770, op hoog bevel, onder de regeering van den Hoog-Edelen Heer P.A. van den Parra / nu in plaat gebragt, en te bekomen te Amsterdam bij Petrus Conradi, [en] te Harlingen bij Volkert van der Plaats, MDCCLXXX

Petrus Conradi Amsterdam Amsterdam : Petrus Conradi
$title$

Batavia zo als het was in den Jaare 1731 / [graveur Jan van der Laan]

P. Conradi Amsterdam [Amsterdam : P. Conradi]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile