Maps of Jawa Timur

Maps of Jawa Timur

$title$

Sitoebondo / prepared under thee direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

[Situbondo]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Gili Ijang]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Soemberanjar] / herzien door de 3e Landrente-Opnemingsbrigade

Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Djangkar Lor] / herzien door de 3e Landrente-Opnemingsbrigade

Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Asembagoes] / herzien door de 3e Landrente-Opnemingsbrigade

Batavia : Topographische Inrichting
$title$

t Vorstendom of Landschap Balamboang

[te Dordrecht : by Joannes van Braam]
$title$

Sitoebondo / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Geologische overzichtskaart van Java en Madoera

1 : 500000 Ost-Blatt Verbeek, R. D. M. Joh. G. Stemler Cz.
$title$

Ost-Java

1 : 1000000 Schulze, F. [s.n.]
$title$

Vulkan Karte von Ost Java

1 : 1300000 Jáva (Indonésie)
$title$

Kaart van het eiland Madura en de oosthoek van het eiland Java / door Js. van den Bosch ; gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon

C. van Baarsel en Zoon s-Gravenhage ; Amsterdam : Gebroeders van Cleef
$title$

Kaart van Oost-Java : Derde militaire afdeeling / [door J.W Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Oost-Java / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Oost-Java bijgewerkt tot 1 November 1935 / Reproductiebedrijf Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Idjen Hoogland en Bali = Idjen Highland and Bali / Reproductiebedrijf Topografische Dienst, Batavia

Topografische Dienst Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer
$title$

Kaart der landbouw-ondernemingen in Oost-Java : (Soerabaja, Kediri, Pasoeroean, Probolinggo en Besoeki) / bewerkt naar de oorspronkelijke teekeningen van den heer H.Ph.Th. Witkamp ; uitgave van J.H. de Bussy Amsterdam, 1892

Amsterdam : J.H. de Bussy
$title$

Kaart van de eilanden Balie en Lombok

1 : 650000 [Groningen] : ter steendrukkerij van A. Oomkens, J. zoon
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Besoeki / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart der Residentie Besoeki / Topographisch Bureau te Batavia, april 1887

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Madoera / Top[ografische] Inr[ichting]

Topografische Inrichting Batavia Bat[avia] : Top[ografische] Inr[ichting]
$title$

Madoera Stoomtram Maatschappij

Madoera Stoomtram Maatschappij Amsterdam [S.l. : Madoera Stoomtram Maatschappij]
$title$

Idjen Hoogland / Top[ografische] Inr[ichting]

Topografische Inrichting Batavia Bat[avia] : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

[Soembergading] / herzien door de 3e Landrente-Opnemingsbrigade

Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Kaart van den Idjen-Vulkaan]

[Java und Madoera, geologische Detailkarten und Profile] Verbeek, R. D. M. Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Makassar / Topografische Inrichting

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Makassar / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Carte hypsométrique de l'Archipel des Indes Orientales / par P. Melvill de Carnbee

La Haye : Heyse
$title$

Sleeswijk's kaart van Nederlands Oost-Indië

J.A. Sleeswijk, Bussum Bussum : J.A. Sleeswijk
$title$

Carte de l'ile de Java

1 : 1000000 par Thomas Stamford Raffles Bruxelles : Etablissement Géographique
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile