Maps of Banten

Maps of Banten

$title$

West-Java / Reproductiebedrijf Top. dienst (Reproduced by Topographical Service)

Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch-Indië Batavia Batavia : Travellers Official Information Bureau
$title$

Caart eeniger ryken gelegen op het eyland Groot-Java bestaande in het koningrijk Jaccatra, de Regentschappen Tjandjoer, Bandong, Timbanganten en Batoe Lejan als mede een gedeelte van Parrakkanmoentjang en Crawang

[S.l. : s.n.]
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Batavia / [Topographische Inrichting]

1 : 250000 Annotatie: Met een overzicht van de bestuurlijke indeling; Kaartrand afgesneden Topographische Inrichting, Nederlands-Indië [Batavia : Topographische Inrichting]
$title$

Batavia

$title$

Overzichtskaart van de residentie Batavia / [door het] Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Batavia / Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Batavia / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart van de Residentie Batavia

$title$

Overzichtskaart van den ontworpen spoorweg van Batavia naar Anjer : met zijtakken van Doerie naar Tangerang en van Tanahabang naar Weltevreden

Bataviaasch Nieuwsblad Batavia ; Weltevreden : G. Kolff & Co.
$title$

Bandoeng / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Bandoeng / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

[Sukabumi]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Jakarta]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Cimahi]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Purwakarta]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Tjitaroemwerken : overzichtskaart / opgemaakt [door] Soekrawinata, Poerwakarta den 300 1930

Poerwakarta : [s.n.]
$title$

Overzichtskaart betreffende den ontworpen spoorweg van Padalarang naar Krawang

[S.l. : s.n.]
$title$

Buitenzorg-Soekaboemi-Tjiandjoer / Topografische Inrichting, Batavia

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristen Verkeer
$title$

Buitenzorg-Soekaboemi-Tjiandjoer / Topografische Inrichting = Topographical Service

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting = Topographical Service
$title$

Soekaboemi / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart van de Reede van Batavia met de verschillende vaarwaters

1 : 50000 naar dezelve trigonometrisch opgenomen op last van den Schout Bijnacht E. Lucas door de Luitenants ter Zee B.G. Escher. L.A.C. Eschauzier, B.H. Staring, E.H. Boom en andere officieren van Z.M. Zeemagt uitg. door Jacob Swart ; gegraveerd door J.C. Zurcher ; getekend door G. A. Günther Amsterdam : Wed. G. Hulst van Keulen
$title$

Bajah / bewerkt door W.C.B. Koolhoven

[Batavia : Topografische Dienst]
$title$

Bandoeng / bewerkt door R.W. van Bemmelen

[Batavia : Topografische Dienst]
$title$

Poerwakarta / bewerkt door O. Ludwig

[Batavia : Topografische Dienst]
$title$

Java, Bie Winkoups (1867)

Bie Winkoups, d'après, le Lieutt. Hampt ... 1837. Paris
$title$

Hoogvlakte van Bandoeng : autowegenkaart / uitgave HOVIC

[Bandoeng] : HOVIC
$title$

Kaart van de Baai van Batavia en aangrenzende kuststrook

[Breda : Koninklijke Militaire Academie]
$title$

Garnizoenskaart Batavia en Omstreken / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Batavia en Omstreken / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Batavia en Omstreken / Topografische Dienst

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile