Maps of West Java

Maps of West Java

$title$

West-Java / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

West-Java : bijgewerkt tot 1 November 1935 / Reproductiebedrijf Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

West-Java : met aanwijzing van de bevolkingsdichtheid per district volgens de uitkomsten der volkstelling in 1930

Topografische Dienst Batavia [Batavia : Topografische Dienst]
$title$

Kaart van West-Java : Eerste militaire afdeeling / [door J.W Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Kaart van het Rijk van Bantam, Jacatra & Cheribon op het eiland Java / door Js. van den Bosch ; gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon

C. van Baarsel en Zoon s-Gravenhage ; Amsterdam : Gebroeders van Cleef
$title$

Djawa Barat

Bandung : 'Hovic' Visser
$title$

Geologische overzichtskaart van Java en Madoera

1 : 500000 West-Blatt Verbeek, R. D. M. Joh. G. Stemler Cz.
$title$

Java en Madoera / Ontworpen en geteekend door J. Kuijper ; kopergravure door J.C. Zürcher

Tjeenk Willink, W.E.J. Zwolle Zwolle : Tjeenk Willink, W.E.J.
$title$

Java en Madoera / ontworpen en geteekend door J. Kuijper ; kopergravure door J.C. Zurcher

Leeuwarden : Hugo Suringar
$title$

Caart eeniger ryken gelegen op het eyland Groot-Java bestaande in het koningrijk Jaccatra, de Regentschappen Tjandjoer, Bandong, Timbanganten en Batoe Lejan als mede een gedeelte van Parrakkanmoentjang en Crawang

[S.l. : s.n.]
$title$

West-Java / Reproductiebedrijf Top. dienst (Reproduced by Topographical Service)

Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch-Indië Batavia Batavia : Travellers Official Information Bureau
$title$

Overzichtskaart van Java en Madoera / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Overzichtskaart van de residentie Bantam / Topogr[afische] Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topogr[afische] Inrichting
$title$

Kaart van de Residentie Bantam : op de schaal van 1:20.000 (gedeeltelijk ook op schaal van 1:40.000) opgenomen ingevolge Gouvernements Besluit d.d. 6 juli 1866, No. 8, in de jaren 1878 t/m 1885 / Topographisch Bureau van de Generale Staf, Batavia

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Batavia / Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Overzichtskaart van de residentie Batavia / [door het] Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Batavia

$title$

Bandoeng / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Bandoeng / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Overzichtskaart van den ontworpen spoorweg van Batavia naar Anjer : met zijtakken van Doerie naar Tangerang en van Tanahabang naar Weltevreden

Bataviaasch Nieuwsblad Batavia ; Weltevreden : G. Kolff & Co.
$title$

Garoet / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Cheribon / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Batavia / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Soekaboemi / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Laboehan / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Bandjar / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart van de Residentie Batavia

$title$

Bandjar / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

[Sukabumi]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Indramayu]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile