Maps of Jawa Barat

Maps of Jawa Barat

$title$

Overzichtskaart van Java en Madoera / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Caart eeniger ryken gelegen op het eyland Groot-Java bestaande in het koningrijk Jaccatra, de Regentschappen Tjandjoer, Bandong, Timbanganten en Batoe Lejan als mede een gedeelte van Parrakkanmoentjang en Crawang

[S.l. : s.n.]
$title$

Bandoeng / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Bandoeng / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Batavia / Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Purwakarta]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Cheribon / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

[Cimahi]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Indramayu]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Tjitaroemwerken : overzichtskaart / opgemaakt [door] Soekrawinata, Poerwakarta den 300 1930

Poerwakarta : [s.n.]
$title$

[Cirebon]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Pamanoekan- en Tjiasemlanden

[S.l. : s.n.]
$title$

Overzichtskaart betreffende den ontworpen spoorweg van Padalarang naar Krawang

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van het Particuliere Land Kandanghauer (Residentie Cheribon, afdeeling Indramajoe)

[S.l. : s.n.]
$title$

Goentoer-Papandajan-Tjikoeraj-Galoenggoeg-Telagabodas / Topografische Inrichting, Batavia

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristen Verkeer
$title$

Kaart van de Residentie Batavia

$title$

[Goenoeng Boekittoenggoel] / Topographisch Bureau, herzien in het jaar 1909

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topografisch Bureau
$title$

Hoogvlakte van Bandoeng : autowegenkaart / uitgave HOVIC

[Bandoeng] : HOVIC
$title$

Bandoeng / bewerkt door R.W. van Bemmelen

[Batavia : Topografische Dienst]
$title$

Poerwakarta / bewerkt door O. Ludwig

[Batavia : Topografische Dienst]
$title$

Madjenang / bewerkt door H.W. Hetzel

[Batavia : Topografische Dienst]
$title$

Kaart van het terrein bezijden den Grooten Postweg van af Post Toegoe tot Tjiandjoer (Sindanglaja, Tjipanas, Patjet, Mangoenkerta, Tjiandjoer) / Topographisch Bureau Batavia, 1882

Topographisch Bureau Topographisch Bureau Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Sagalaherang / Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri Jakarta . Direktorat Tata Guna Tanah [Jakarta] : Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri
$title$

Cilamaya / Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri Jakarta . Direktorat Tata Guna Tanah [Jakarta] : Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri
$title$

Ciasem / Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri Jakarta . Direktorat Tata Guna Tanah [Jakarta] : Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri
$title$

Telaga / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army, 1943, copied from a Dutch map dated 1922

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Wandelkaart van Garoet en Omstreken

Weltevreden : Official Tourist Bureau
$title$

Majalaya / Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri Jakarta . Direktorat Tata Guna Tanah [Jakarta] : Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri
$title$

Bojongpicung / Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri Jakarta . Direktorat Tata Guna Tanah [Jakarta] : Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri
$title$

Purwakarta / Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri Jakarta . Direktorat Tata Guna Tanah [Jakarta] : Direktorat Tata Guna Tanah, Departemen Dalam Negeri
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile